Embólia

Embóliou označujeme stav, kedy dochádza k unášané a zaklineniu vmetkem v cievach. Následkom toho dochádza k ich upchatiu a prerušenie prívodu krvi as ňou aj kyslíka a živín do orgánov za prekážkou. Dochádza k nedokrvenia - ischémii. Embolizácia označuje dej, pri ktorom embolus dostáva z miesta vzniku do miesta, ktoré upchá.

Pľúcna-embólia

Embolem môžu byť:

  • trombus - krvná zrazenina, ktorá sa odtrhne,
  • tuk - tukové kvapôčky, ktoré sa uvoľní do obehu napr. pri zlomenine dlhých kostí,
  • bunky - môže sa jednať o vycestoval nádorové bunky,
  • plodová voda - plodová voda prenikne do krvného riečiska matky, napr. pri predčasnom odlúčení placenty,
  • vzduch - vzduchová bublina, ktorá je nasatá do žily, napr. v dôsledku dekompresnej choroby, operácií v oblasti hlavy a krku, či ak je chyba v podávaní intravenóznych preparátov,
  • cudzie teleso - odlomený katéter ai.

Lokality, z ktorých dochádza k embolizáciu, sú hlavne:

  • dolné končatiny, pravý srdcové oddiel, krčnej tepny - z týchto oblastí sa dostáva príhoda v podobe uvoľneného trombu do pľúcnych tepien,
  • ľavý srdcový oddiel, aorta (aterómové hmota), pľúcne žily (vzduch) - trombus sa dostáva do mozgových tepien, obličiek, sleziny, tepien dolných končatín ai.

Najfrekventovanejšie embóliou je pľúcna embólia. Embólia pľúc - pulmonálna embólia je veľmi závažnou komplikáciou hlbokých žilových zápalov (flebotrombóza). Môže skončiť aj smrťou pacienta. v menej závažných prípadoch sa prejaví ako dýchavičnosť, kašeľ, tlak a bolesť na hrudi, zrýchlenie srdcovej činnosti. Vážnejšie prípady môže sprevádzať aj vykašliavanie krvi, zmodranie pacienta, kolaps, strata vedomia, obehová nestabilita a smrť.


Diagnóza pľúcna embólia

Vykonáva sa laboratórne testy - krvný rozbory odhaľujúce prítomnosť trombózy, napr. D-dimérov. EKG, RTG hrudníka, UZ dolných končatín, UZ srdce, CT angiografia (vyšetrenie cievneho riečiska), scintigrafia pľúc.

Liečba

Podávanie antikoagulačných (proti zrážaniu krvi) preparátov, trombolytiká (rozpúšťajúce trombus). Niekedy je nutné embolus vybrať a vykonáva sa embolektómiu.

Autor: Drahomíra Holmannová

 


 

comments powered by Disqus