Fetálny alkoholový syndróm

Fetálny alkoholový syndróm je vrodeným syndrómom, ktorému možno veľmi ľahko predísť, tj. obmedziť príjem alkoholu počas tehotenstva. Objavuje sa teda u detí žien alkoholiciek. Fetálny alkoholový syndróm zahŕňa veľké množstvo problémov a symptómov rôzne tiaže, a to fyzických i psychických.

Príčina

Pôsobenie alkoholu na vyvíjajúci sa plod. Alkohol sa dostáva z krvného obehu matky cez placentu do krvi plodu. Alkohol môže vážne narušiť tvorbu zárodku, čo je dané aj tým, že ho nevie odbúravať. Najťažšie poškodenia je u detí, ktoré boli vystavené alkoholu už v prvých týždňoch tehotenstva. Poškodenie je trvalé a nezvratné. Už v priebehu tehotenstva dochádza k spomaleniu vývoja. Nejtoxičtěji pôsobí alkohol na nervovú sústavu, narušuje migráciu nervových buniek a tvorbu spojov medzi neurónmi, tj. tvorbu synapsií.

Príznaky spojené s fetálnym alkoholovým syndrómom, môžu byť len niektoré a v rôznej tiaži

 • Menšia hlavička dieťaťa
 • Abnormálne vyvinutá tvár a její súčastí
 • Veľmi tenká horná pera
 • Zúžené očné štrbiny - blefarofimóza
 • Kožná riasa vo vnútornom kútiku - epikantus
 • Blízko seba posadené oči - hypotelorismus
 • Vyhladená jamka nad hornou perou
 • Časté sú rázštepy pier
 • Nízko posadené uši
 • Dozadu ubiehajúce brada
 • Nižšia pôrodná hmotnosť a dĺžka až u 98% detí
 • Epileptické záchvaty
 • Poruchy sluchu
 • Poruchy zraku
 • Srdcové chyby - defekt septa siení
 • Deformity končatín a prstov
 • Defekty obličiek
 • Deformity pohlavných orgánov
 • Problémy s príjmom potravy
 • Tras
 • Rázštep chrbtice
 • Neutíšiteľný krik

S rastom a ďalším vývojom dieťaťa sa objavujú ďalšie príznaky

 • Celkovo oneskorený vývoj
 • Mentálna retardácia, najčastejšie sa deti pohybujú v oblasti ľahkej mentálnej retardácie, tj. IQ 60-70
 • Hyperaktivita
 • Podráždenosť
 • Zlá koordinácia
 • Poruchy učenia
 • Poruchy nálad
 • Spomalenie rastu
 • Neskôr začína hovoriť
 • Celoživotne menší vzrast a menšia hlava

Určenie diagnózy

Dôležité je skoré určenie diagnózy, čo nebýva príliš zložité. Hlavným vodítkom je matka alkoholička. A prítomnosť niektorých vyššie zmienených symptómov. Špecifické vyšetrenie, napr. krvné, CT atď. neexistujú.

Liečba

Jedná sa o neliečiteľný stav, je však možné ovplyvniť jednotlivé symptómy a zmierniť ich. Niektoré deti môžu byť "takmer" normálne, iné vyžadujú celodennú špeciálnu starostlivosť. Pre deti je dôležitá stabilita, bez stresu a tlaku.

Psychické poruchy je možné zvládať pomocou medikácie, tj. antidepresív, antipsychotík, liekov proti úzkostiam ai. Je nutné s deťmi pracovať na správanie, nadväzovanie kontaktov, učiť ich sociálnym zručnostiam a interakciám v kolektíve.

Pri výučbe je potreba špeciálny režim dieťaťu na mieru.

 


 

comments powered by Disqus