Syndróm suchého oka

Syndróm suchého oka je v súčasnosti celkom častý. Príčinou môže byť porucha bežné tvorby sĺz, alebo abnormálne stavba sĺz. Tiež stálej dráždenie oka môže spôsobiť poškodenie povrchu oka.

U týchto kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien slzného filmu potom dochádza k patologickým zmenám na očnom povrchu. Slzy totiž obsahujú hlien, olej a vodu, a práve tieto súčasti oči zvlhčujú, čím je tiež chráni a zvlhčujú. Syndróm suchého oka postihuje najmä ženy v menopauze, ale môže vzniknúť v tiež v akomkoľvek veku.

Príčiny vzniku syndrómu

Na jeho vzniku sa podieľajú aj podmienky vonkajšieho prostredia:

 • suché, prašné a zafajčené prostredie
 • vietor, pobyt v prekúrených a klimatizovaných miestnostiach
 • nosenia kontaktných šošoviek
 • dlhodobá práca s počítačom
 • stres
 • občas sa toto ochorenie vyskytne aj u ľudí s rôznymi získanými či vrodenými anomáliami očných viečok

Príznaky a prejavy

Nehľadiac na príčinu vzniku syndrómu suchého oka sú príznaky v podstate rovnaké. Prvotnými prejavmi poruchy slzného filmu býva vysychanie očí predovšetkým po prebudení a svrbenie. Pri pobyte v suchom, zadymenom prostredí sa tieto ťažkosti zhoršujú. Medzi najčastejšie príznaky patrí predovšetkým pálenie, začervenanie, rezanie očí, svetloplachosť, únava očí, zhoršené videnie a niekedy tiež bolesť hlavy. Pri neustálom dráždenia očí sa môže vyskytnúť zápal spojovky a rohovky. K týmto ťažkostiam sa často pridáva aj prílišné slzenie, ktoré je spôsobené pokleslou kvalitou slzného filmu, ktorý oko chráni nedostatočne, vzniká u neho dráždenie, čo spôsobí zvýšenú tvorbu sĺz.

Vyšetrenie

Medzi základné vyšetrenia patrí:

Vyšetrenie na štrbinovej lampe

Pri tomto vyšetrení lekár skontroluje prednej časti oka (pohyb, postavenie, vzhľad a tvar viečok, slzný film na rohovke, slzné ústrojenstvo, rohovku, prednú komoru, bielko, zrenicu, dúhovku a šošovku). Vyšetrenie na štrbinovej lampe je veľmi dôležité, pretože zisťuje celkový zdravotný stav očí, respektíve rozsah poškodenia.

Vitálné farbenie

V dôsledku poruchy slzného filmu vznikajú na spojivke a rohovke poškodené suché miesta, a tieto zmeny sa vyšetrením na štrbinovej lampe zvyčajne neodhalí. Možno ich však pozorovať za pomoci rôznych farbív. Najčastejšie sa používa bengálska červeň (červené farbivo) a fluoresceín (zelené farbivo).

BUT (posudzovania stability slzného filmu)

BUT (z angličtiny "Breakup-time" - čas pretrhnutia slzného filmu) je vyšetrenie, ktorým sa hodnotí kvalita a stabilita slzného filmu. Po nakvapkaní fluoresceínu pacient musí vydržať s otvorenými očami a lekár pri osvetlení cez modrý filter pozoruje, za akú dlhú dobu sa slzný film roztrhne. Za nepriaznivý čas je považovaný čas pod 10 sekúnd.

Schirmerov test

Týmto testom je posudzované množstvo tvorby vodnej zložky slzného filmu. Lekár vsunie pod okraje dolných viečok prúžky filtračného papierika a po piatich minútach sleduje dobu ich nasiaknutí. Ak je produkcia sĺz v poriadku, zvlhčí sa prúžky v dĺžke najmenej 15 mm. Menšia hodnota je pokladaná za nedostatočnú a naznačuje syndróm suchého oka.

Liečba syndrómu suchého oka

Liečba syndrómu suchého oka je stanovená podľa príčiny, ktorá toto ochorenie spôsobila. Ak sa u pacienta jednoznačná príčina nájde, je potrebná ju odstrániť.

 • hygiena očných viečok
 • úprava mikroklímy
 • hormonálna substitúcia
 • kontrola zápalu
 • odstránenie viečkových príčin (meibomitida, blefaritída)
 • chirurgickým zákrokom (ektropium, entropium ...)

Zároveň musí sa začať liečba suchého oka, najmä podávaním umelých sĺz (očné kvapky), ktoré oči regenerujú a hydratujú. Cieľom je vytvorenie stabilného a rovnomerného slzného filmu na povrchu oka a zvýšenie jeho kontaktného času s rohovkou.

 


 

comments powered by Disqus