Zajakavosť

Veľmi nepríjemné ochorenie, ktoré je nielen fyzickým, ale hlavne psychickým hendikepom. Jedná sa o poruchu reči, kedy môže postihnutý opakovať slabiky, slová a alebo zadrhávať. Pauza medzi slovami môže byť aj veľmi zrejmá a vzniká dojem, že sa dotyčný nemôže tzv. Vymáčknout. Odborne sa zajakavosť nazýva balbutismus. Človek, ktorý trpí zajakavosti je duševne úplne v poriadku. A problém nie je v prenose myšlienok do svalov reči, ale v samotných svaloch kde vzniká kŕč, ktorá bráni správne vysloviť slová.

Koktanie a zadrhávanie v reci

Príznaky

narušenej dýchanieporuchy reci

Týka sa časti tela

Diagnóza

Príčina zadrhávania reči

Presná príčina do dnes nie je úplne známa. Dá sa povedať, že sú tu rizikovým faktorom neuropsychologické faktory a tiež dedičné vplyvy.

Príznaky

Typickými príznakmi tejto choroby sú zadrhávaniu v reči, opakovanie slabík či slov a predlžovanie písmen. Ďalšími príznakmi sú zrýchlená reč, hlasové napätia, rôzne úľavy od ťažkých slov a alebo napätia v hlase.

Liečba koktanie

  • Pri liečbe tejto choroby sa prihliada na aktuálny stav postihnutého, na to či trpí vývojovou alebo získanú zajakavosti a ako rozsiahle je postihnutie.
  • Zlepšenie psychického stavu
  • Nácvik správneho dýchania a artikulácie
  • Zníženie zajakavosti na minimum, práca sa svaly
  • Elektroliečba - pri ťažšej forme, balbutik sa nahrá a potom sa počúva, tým zistí kde má problém
  • Medikamenty - táto metóda je dosť sporná. Viedli sa rozsiahle štúdie na rôzne farmaká, ale jasný výsledok sa nikdy nedostavil
  • Psychológ a návšteva centra pre balbutiky
  • Nácvik divadla či iných textov

Pre koktajúci ľudí je najväčší problém v tom, aby zapadli do kolektívu a neboli ostatným ľuďom na smiech. Ak máte takého človeka v okolí snažte sa mu pomôcť, tým, že na neho nebudete ponáhľať. Vypočujete ho a nebudete sa mu posmievať. Ak sa s zajakavosti sám nelieči navrhnite mu nejaké liečebné zariadenie vo vašom okolí (vyhlásené centrum je v Třinci). Dňa 22. októbra je medzinárodný deň zajakavosti, v tento deň sa v Brne organizuje akcie s workshopy.

Autor: Lucie Kľiková

 


 

comments powered by Disqus