Zlomenina bedrového kĺbu

Zlomeniny bedrového kĺbu alebo krčku stehennej kosti patrí v traumatológii a ortopédii k najčastejším diagnózam. Sú diagnostikované prakticky denne. V Českej republike utrpí túto zlomeninu podľa odhadu až 15 tisíc ľudí ročne.

Zlomenina bedrového kĺbu

Diagnóza

Zlomenina je vždy veľkou záťažou pre pacienta, pretože so sebou prináša riziko mnohých komplikácií. Ich dôsledkom je vysoká úmrtnosť, ktorá je porovnateľná napr. s úmrtnosťou na cievne mozgové príhody. Zlomeniny bedrového kĺbu sú preto problémom nielen medicínskym, ale aj sociálnym a ekonomickým.

Typy zlomenín

Zlomeniny bedrového kĺbu pacienti hovorovo nazývajú zlomeniny bedra alebo krčku.

Podľa anatomické lokalizáce delíme zlomeniny na:

  • Zlomeniny hlavice kĺbu: jedná sa o vzácny typ zlomenín vznikajúcich pri autonehodách a sprevádzajúcich luxácii v bedrovom kĺbe. Najčastejšie vznikajú, keď je sila prenášaná v dlhej osi kosti stehennej u bedra, napr. poranenie o palubnú dosku pri autonehodách. Ich diagnostika na obyčajnom snímke nie je vždy jednoduchá, zlomenina hlavice je často odhalená až pri CT vyšetrením. Zlomeniny krčku stehennej kosti tvorí približne polovicu všetkých zlomenín tohto typu kosti
  • Zlomeniny krčku stehennej kosti sú typické pre dve skupiny pacientov. Prvú a menšiu skupinu tvoria väčšinou mladí muži po športovom úraze, dopravnej nehode či po páde z výšky. Druhá väčšia skupina je tvorená zvyčajne staršími ženami vo veku okolo 80 rokov s anamnézou bežného pádu doma či vonku, teda minimálnym násilím. Vzhľadom k rozdielu celkového stavu a kvalite kostného tkaniva týchto skupín sa líšia výrazne aj terapeutický prístup. Jeden pád za rok prerobia ženy vo veku 60-65 rokov, ale vo veku 80-84 rokov už každá tretia žena a každý tretí muž. Ženy v postmenopauzálnym veku majú riziko zlomenín podstatne vyššie.

Čo spôsobuje zlomeniny bedra?

Pravdepodobnosť zlomeniny bedra zvyšuje vek, ochorenia a ženské pohlavie. Akonáhle sa dosiahne vek 50 rokov, pravdepodobnosť tohto úrazu sa rýchlo zvyšuje a každých päť až šesť rokov sa zdvojnásobí.

Kosti s pribúdajúcim vekom začínajú slabnúť, hlavne u žien. Podľa odhadu osteoporóza spôsobujúce krehkosť a ľahké zlomenie bedier postihuje viac ako 200 miliónov žien po celom svete. Pri osteoporóze značne rastie riziko zlomenia kosti počas pádu. Pády sú príčinou až 90% zlomenín bedra.

Liečba zlomeného bedra

Pri zlomenine bedra je takmer vždy potrebná neodkladná operácia. Typ zákroku ale závisí od toho, o akú zlomeninu sa jedná. V prípade, že došlo k zlomenine v krčku kosti, je niekedy možné odlomené kusy vrátiť späť a spojiť ich internú fixáciou. Ale zlomenina naprieč krčkom stehennej kosti prerušujúci prívod krvi do hlavice kosti stehennej môže viesť až k nekróze. Z tohto dôvodu volia niektorí lekári radšej celkovú náhradu bedra.

Pokiaľ došlo k zlomenine naprieč vonkajšej partie hornej časti stehennej kosti, ktorá je dobre zásobená krvou, je väčšinou úspešná liečba vnútornou fixáciou.

Vnútorná fixácia

Pre pacientov so zlomeninou bedra majúce silné kosti a normálny prívod krvi do stehennej kosti je možná oprava nazývaná vnútorná fixácia. Pri tomto zákroku sa zarovnajú rozbité konce kostí a upevní sa na mieste malými kovovými zariadeniami. Zarovnanie odlomených kúskov kosti stehennej umožní rýchlejšie zahojenie zlomeniny. U pacientov, ktorí majú osteoporózou oslabené kosti, lekári často volia liečbu celkovú náhradou bedra.

 


 

comments powered by Disqus