Výpadok zorného poľa

Nepríjemné ochorenie, ktoré má za príčiny tri základné diagnózy. Jedná sa o náhly uzáver ciev, ktoré zásobujú krvou oči, ďalej sa môže jednať o zápalové zmeny na oku alebo sa môže jednať o odlúčenie sietnice. Výpadok zorného poľa je veľmi nepríjemný a spôsobuje čiastočnú alebo úplnú slepotu. Preto je veľmi dôležité včas navštíviť lekára, kedykoľvek k strate zraku dôjde.

Príznaky

postupná strata videniatupá bolesť za okom

Týka sa časti tela

Diagnóza

Zápal

Ak je výpadok zorného poľa postupný a pomalý, trvajúci niekoľko hodín až dní, jedná sa z najväčšou pravdepodobnosťou o zápalové zmeny. Objaví sa tupá bolesť za okom, je potrebná navštíviť lekára, ktorý predpíše antibiotickú masť, ktorú si budete aplikovať priamo do postihnutého oka.

Uzavretie ciev

Náhla bolesť a strata zorného poľa značí celkom určite uzáver ciev, ktoré majú za úlohu zásobenie oka. Ak sa zrak sám do niekoľkých sekúnd alebo minút vráti jedná sa o tzv. miestne nedostatočné prekrvenie. V oboch prípadoch je nutné vyhľadať lekársku pomoc. Lekár vám oko prehliadne a nasadí antikoagulačnú liečbu.

Odlúčenie sietnice

Pri tejto diagnóze vidí pacient skôr šedú clonu, ak je úplná strata zorného poľa je opäť veľmi dôležité vyhľadať lekára, ktorý vykoná operačný zákrok za pomoci laseru, tento zákrok nie je bolestivý a trvá len niekoľko desiatok minút. Je nutná hospitalizácia a následné sterilné zakrytie oka.

Ďalšie možnosti

Ďalšie choroby, ktoré vedú k výpadku zorného poľa sú roztrúsená skleróza alebo nádor, tzv. Adenóm (nezhubný nádor hypofýzy).

Liečba

Liečba je vo všetkých prípadoch zdĺhavá a treba dbať na pokyny lekára. Jedinou dobrou správou je, že vo väčšine prípadov je výpadok zorného poľa len na jednom oku, a tak nie je pacient úplne odkázaný na pomoc druhej osoby. Liečba je rozdelená na niekoľko etáp a nie je celkom jasné, či bude zrak niekedy ešte úplne vrátený. Účinná prevencia v tomto prípade neexistuje. Záleží na tom, ako svoje oko zaťažujete a aký máte životný štýl.

Autor: Lucie Kliková, DiS.

 


 

comments powered by Disqus