Sociálna fóbia

Psychická porucha, ktorá je samostatne diagnostikovaná a liečená. Sociálna fóbia má samostatné klasifikačné číslo a je k nej pristupované ako k jednej z najbežnejších fóbií. Podľa WHO môžete sociálne fóbiu hľadať pod označením F401.

Sociálna fóbia

Ako sa sociálna fóbia prejavuje?

Ľudia s touto chorobou majú problém s akýmkoľvek stykom s ľuďmi. Robí im problém telefonovanie, rozprávanie pred ľuďmi, nakupovanie, dokonca aj celkový kontakt s viacerými ľuďmi. Ľudia často trpia tiež somatickými prejavmi, ako je bolesť brucha, nevoľnosť, tras, búšenie srdca, vracanie, hnačka a ďalšie.

Pôvod ochorení

Príčiny nie sú úplne známe, odborníci uvádzajú, že vo vyspelých krajinách je výskyt v populácii až 3 - 13%. Môže sa tu zlúčiť viac javov naraz. Môže sa jednať o psychickú labilitu, negatívne skúsenosti z detstva, dlhodobú izoláciu, zlé sociálne zázemie.

Čo sa týka organického pôvodu je známe, že znížená hladina dopamínu a serotonínu má za následok zníženú psychickú pohodu, ktorá môže viesť k rôznym psychickým chorobám. Najmä potom k panickej poruche, rôznym fóbiam a dokonca aj maniodepresívnym stavom.

Diagnostika a liečba sociálnej fóbie

Diagnostika nie je úplne jednoduchá, človek sa vyhýba kontaktu s ľuďmi a priviesť ho k lekárovi je niekedy nadľudská úloha. Je potrebné všímať si svojho okolia a pozorovať blízke osoby. Ak sa u niektorého z nich objaví strach z cudzích ľudí, znížené sebavedomie a ukrývanie sa doma, je na mieste zájsť s chorým k lekárovi.

Liečba je zložitejšia, ale človek je viac uvoľnený a dokáže ,, normálne "fungovať. Lekár určí výšku dávky antidepresív, ktoré vedú k zvýšeniu serotonínu. Musíte počítať s tým, že nástup liečiva je až za 3 týždne, ale nevešajte hlavu, uľaví sa vám aj vášmu okoliu. Ak sa naozaj podarí zabezpečiť optimálne dávkovanie, veľmi sa vám uľaví.

Ďalší postup liečby je návšteva psychológa, ktorý s vami preberie prečo máte takéto pocity, ako sa u vás choroba prejavuje a čo s tými stavmi máte robiť. Nebojte sa, psychickými problémami trpí mnoho miliónov ľudí na celom svete. Určite nebudete prvý ani posledný. Uľaví sa vám.

Autor: Lucie Kliková, DiS.

 


 

comments powered by Disqus