Rickettsióza

Rickettsióza je u nás relatívne zriedkavé infekčné ochorenie prenášané nielen kliešťami, ale aj všami, blchami a roztočmi. Rikettsie sú baktériám podobné mikroorganizmy a mimo rickettsiózy môžu vyvolávať aj ďalšie choroby ako napr. škvrnité horúčky alebo škvrnitý týfus.

Rickettsióza

Rikettsie v organizme prenikajú do krvných elementov a do buniek ciev (endotel), čím zahlcujú krvný obeh. To vedie k prejavu príznakov. U nás nie je výskyt týchto chorôb obvyklý, ale ak sa na našom území jednej z týchto nákaz objavie, potom ide o ochorenie privezené z cudziny. Pokiaľ nie je rickettsióza liečená, tak môže byť až v 90% smrteľná, záleží hlavne na zdravotnom stave chorého.

Prejavy rickettsiózy

V mieste vpichu, ktorým k prenosu došlo, vzniká lokálne krvácajúca vyrážka a počas krátkej doby sa na nej vytvorí chrasta. Pridávajú sa tiež symptómy chrípky - horúčky, kašeľ, nechutenstvo, celková únava, spavosť. Rickettsióza sa ale môže prejaviť aj vývojom ďalších chorôb a podľa pridružené choroby sa ďalej vyvíja pacientov stav.

  • U chorého môže dôjsť k vzniku lymfadenitídy, čo je zápal lymfatických uzlín, pre ktorý je charakteristické bolestivé zväčšenie uzlín, najčastejšie v oblasti podpazuší a krku.
  • Môže u neho nastať aj zápal pľúc. Táto komplikácia môže veľmi ohroziť jedinca s oslabenou imunitou (imunodeficitné pacientov) alebo staršie osoby.
  • Ďalšou veľmi vážnou komplikáciou je vývoj meningitídy (zápalu mozgových blán). Pokiaľ nie je meningitída liečená, zhoršuje sa šanca na prežitie chorého.
  • Ak nebola rickettsióza zavčasu liečená a dostala chronický charakter, býva častou pridruženou chorobou endomyokarditida (zápal srdcového svalu). Tento stav je vážnou komplikáciou hlavne u osôb s iným ochorením srdca.

Prevencia

Žiadne očkovanie proti rickettsiózám bohužiaľ neexistuje, a preto ochrana proti kliešťom a iným prenášačom je tým najdôležitejším. Pri kempovaní, pobyte v prírode a ďalších vonkajších aktivitách noste svetlý odev, na ktorom budú kliešte vidieť, ďalej dlhé rukávy a nohavice zastrčené do ponožiek a pokrývku hlavy. Do výbavy pridajte tiež repelenty. V rizikovom prostredí si pravidelne kontrolujte pokožku, aby ste prípadné prisaté kliešť mohli odstrániť čo najskôr.

Liečba

Liečba rickettsiózy spočíva v podávaní tetracyklínových antibiotík. Odporúčajú sa tiež antipyretiká na zníženie horúčky. Ak dôjde k rozvoju komplikácií, okamžite sa začne aj symptomatická liečba vzniknutých ochorení.

 


 

comments powered by Disqus