Rakovina hrtana

Nekontrolovateľný rast zmutovaných buniek, ktorý nemôže telo kontrolovať a opraviť. Nádor je schopný veľmi agresívneho rastu a rozšírenia do okolitých tkanív a orgánov (metastázy).

Vznik nádorov

Rakovinové bunky vôbec neodpovedajú na okolie, nereagujú na zamedzenie rastu a nepočúvajú pokyny, ktoré im telo dáva. Majú teoreticky neobmedzenú schopnosť deliť sa. Medzi najväčšie rizikové faktory, ktoré nádory spôsobujú, sú celková životospráva a životný štýl. Dedičnosť, obezita alebo vek, avšak čo naozaj spôsobuje rakovinu, nie je dnes známe.

Nádory sa delí na benígne (nezhubné) - rastú obmedzene, utláčajú okolité tkanivo, nezakladajú ďalšie ložiská a malígne (zhubné) - ničí okolité tkanivá, zakladajú dcérska ložiská (metastázy).

Príznaky rakoviny hrtana

 • zachrípnutie
 • pocit knedle v krku
 • dýchacie ťažkosti
 • bolesť pri prehĺtaní

Liečba je v tomto prípade väčšinou chirurgická, teda odstránenie nádoru a následne celého hrtana. Toto vedie k strate hlasiviek a hlasu. Päťročné prežitie u pacientov tohto nádoru je 40%, čo je veľmi dobré číslo.

Liečba podľa cieľa

 • Protinádorová - odstránenie alebo redukcia nádorových buniek
 • Symptomatická - usiluje o čo najlepšiu kvalitu života, mierni ťažkosti vyvolané nádorom, cieľ nie je zničenie nádorových buniek
 • Kuratívna - úplné vyliečenie, absolútne odstránenie choroby
 • Nekurativna -ničení nádorových buniek, ale nie je možná úplná likvidácia
 • Adjuvantná - nadväzuje na chirurgiu, ničenie mikrometastáz
 • Neoadjuvantná - najskôr sa vykoná radioléčba, potom chirurgické odstránenie
 • Paliatívna - podporná liečba v posledných fázach života
 • Radikálna operácia - môže byť vykonaná v kombinácii s predoperačnej rádioterapiou alebo chemoterapiou, ktorej cieľom je zmenšiť nádor a následne ho operatívne odstrániť

Rádioterapia

je aplikovanie dávky žiarenia do presne určeného miesta tak, aby bola zaistená úplná eradikácia (zničenie) nádoru, ale súčasne boli čo najviac šetrené okolitého tkaniva. Účinnosť terapie je závislá na radiosenzitivitě tkaniva, ďalej na histologickom type tkaniva, orgánové lokalizácii, rozsahu nádoru alebo ožarovaného objemu.

Chemoterapia

kuratívna chemoterapia - kladie si za cieľ vyliečiť chorého, podáva sa napr. u chorých s akútnou leukémiou, pacientom s nádorom semenníkov

Cytostatiká

 • zastavujú bunkové delenie a ničí bunky
 • nádorové bunky sú účinky cytostatík poškodzované viac než zdravé bunky vďaka rýchlejšiemu deleniu nádorových buniek
 • pri využití cytostatík v liečbe je nevyhnutné zvážiť funkciu pečene a obličiek

Princípom liečby je podávanie cytostatík v takých intervaloch, aby v pauze medzi aplikáciami nedošlo k nárastu nádorových buniek, ale aby sa po každom podaní počet nádorových buniek zmenšoval.

Nežiaduce účinky cytostatík

 • poškodenie krvotvorby - leukopénia, trombocytopénia, anémia
 • nauzea a vracanie
 • hnačka a zápcha - hnačka môže prejsť do zápchy
 • kardiotoxicita - arytmia, prejavy ischémia, rozvoj srdcového zlyhania
 • hepatotoxicita - uzáver pečeňových žíl, fibróza pečene až prechod do cirhózy pečene
 • neurotoxické prejavy - neuropatia (parestézia, slabosť dolných končatín až porucha chôdze, bolesti v oblasti hlavových nervov, strata sluchu), encefalopatia (meningeálne dráždenie, somnolencia, letargia)
 • kožná toxicita - alopécia, kožné pigmentácie v priebehu žily, do ktorej bolo cytostatikum aplikované, pigmentácie pod nechty, nekróza kože po extravazácii
 • očná toxicita - katarakta, edém papily, bolesť, neostré videnie
 • poškodenie gonád - sterilita
 • poškodenie pľúc - pľúcna fibróza
 • poškodenie obličiek - porucha tubulárnych funkcií (proteinúria, hypokaliémia), hemoragická cystitída, anúria

Biologická liečba

Liečba pomocou lokálnych hormónov, ktoré sa v mieste nádoru nachádzajú. Podá sa látka, ktorá blokuje niektoré látky v tele bunky.

 • imunoterapia
 • termoterapia
 • hormonálna terapia
 • Alternatívna medicína

Rakovina hrtana je menej známym ochorením, najčastejšie sú im postihnutí muži okolo 60-tich rokov, hlavný rizikový faktor fajčenie!

Autor: Lucie Kliková, DiS.

 


 

comments powered by Disqus