Rastový spurt

Ide o obdobie v živote dieťaťa, kedy dochádza k veľmi rýchlemu rastu. Táto náhla zmena často vedie k tomu, že dieťa si vyžaduje častejšie kŕmenie, na dieťati rodičia pozorujú značné zmeny správania, nespokojnosť, zmeny v návykoch a spánku. Deti v prvých rokoch života rastú veľmi rýchlo. Do prvých narodenín sa strojnásobí ich pôrodná hmotnosť a vyrastú o osem až desať centimetrov. Dokonca aj ich hlava prerába značné zväčšenie. Takéto zmeny sa u dieťaťa uskutočňujú počas prvých 12. mesiacoch najrýchlejšie za celý život.

Rastový spurt

Zaujímavé je, že tieto zmeny nie sú pomalé a ustálené, na krivke by to vyzeralo ako záchvaty, ktoré majú vždy svoj začiatok a koniec. Vedci sa stále snaží zistiť presne, kedy a ako tieto obdobia rastu nastávajú. Niektorí odborníci si myslia, že trvajú dva až sedem dní a stanú sa v predvídateľnom veku - 10 dní, 3 týždne, 6 týždňov, 3 mesiace a 6 mesiacov. Iní hovoria, že nie je stanovený plán a že načasovanie sa líšia dieťa od dieťaťa. Niektoré štúdie hovoria dokonca o tom, že je možné, aby dieťa narástlo o 0,5 až 1 cm za 24 hodín. Z posledných štúdií však vyplýva, že tak ako je každé dieťa individuálne so svojimi potrebami, je aj nástup rastového špurta odlišný dieťa od dieťaťa.

Príznaky rastového spurta

1) Časté kŕmenie

Dieťa si vyžaduje častejšie kŕmenie než predtým. Dôjde k zmene frekvencie dojčenia. Dieťa, ktoré spalo aj celú noc vyžaduje dojčenia pokojne aj niekoľkokrát počas noci. Môže sa jednať o rozmedzí len jednej hodiny od seba. Je dôležité, aby sa žena nenechala zaskočiť. Krátke a časté dojčenie so sebou nesie benefit. Mlieka sa tak v prsníku tvorí oveľa viac.

2) Podráždenosť, nepokoj, nespokojnosť

Na dieťaťu môžete pozorovať značný nepokoj a nervozitu. Či už pri dojčení, ale aj mimo. Zaskočené bývajú predovšetkým matky, ktoré pred tým boli zvyknuté na pokojné bábätko. Ťažko sa to spozná u detí, ktorí značným nepokojom trpeli už od narodenia. Treba sa s týmto obdobím vysporiadať s pokojnou hlavou, vedieť o ňom dopredu a myslieť na to, že bude trvať len niekoľko dní.

3) Viditeľné fyzické proporcie

Možno spozorovať náhly vzostup hmotnosti a dĺžky

Najčastejšie obdobie

Rastový spurt môžu rodičia pozorovať niekoľkokrát počas prvého roka dieťaťa. Prvýkrát je to okolo 10 dňa od narodenia. Ďalej potom v 3 týždni, medzi 5-6 týždňom, v 3., 4., 6. a 9. mesiaci. Keďže je však každý jedinec individuálny a má vlastné potreby je aj rastový spurt kolísavý. Každé dieťa ním môže prejsť v inom týždni či mesiaci. Rastový spurt nekončí dojčenským obdobia (1. rokom dieťaťa). Môže byť pozorovaný potom aj v neskoršom veku, kde je ale ešte viac individuálne.

Ako také obdobie s bábätkom zvládnuť

Skúste svojmu dieťaťu počúvať a pokúsiť sa mu dať to, čo potrebuje. Či už sa jedná o časté kŕmenie, dlhší spánok alebo čas na maznanie. Názor, že v tomto období potrebuje dieťa dokrmovať pomocou umelých formulí, nie je správne. Ak je dostatok materského mlieka, je pre bábätko výživovo úplne postačujúce. Je však potrebné laktáciu podporovať. Jedným z mnoho spôsobov ako to docieliť je starať sa aj sama o seba. Táto starostlivosť zahŕňa pravidelnú a kvalitnú stravu a dostatok tekutín. Dôležitá je aj pomoc partnera alebo rodiny. Je vhodné určiť si v rodine pravidlá a zaužívané zvyklosti. Napríklad, že si raz za týždeň urobíte pol dňa čas len sama na seba.

Ďalším spôsobom ako sa s dieťaťom v ťažšom období "zohrať" je zaužívaný rituál, ktorý môžete prevádzkovať každý deň. Môže sa jednať o maznanie, masáž dieťaťa, teplá kúpeľ alebo cvičenie. Bábätko sa môže vďaka týmto činnostiam značne upokojiť a situácia bude lepšie zvládnuteľná pre vás oboch.

.Autor: Klára Šedová

 


 

comments powered by Disqus