Ramsay-Huntov syndróm

Ramsay-Huntov syndróm alebo tiež Ramsay-Hunt syndróm (lat. herpes zoster oticus) je vírusová infekcia vyvolaná vírusom herpes zoster. Ide o špecifický druh pásového oparu a o chorobu postihujúcu vnútorné, stredné a tiež vonkajšie ucho, a môže nastať aj ochrnutie tváre, čo býva najčastejšie u pacientov nad 60 rokov.

Ramsay-huntuv-syndróm

Príčiny Ramsay-Huntovho syndrómu

Príčina vzniku tohto pomerne vzácneho ochorenia je celkom banálna, pretože vzniká reaktiváciou úplne bežného vírusu, ktorý sa u väčšiny z nás už objavil. Ochorenie totiž vzniká na základe opätovnej aktivácie vírusu varicella zoster v, ktorý je pôvodcom ovčích kiahní. Nejde o nijako nebezpečný vírus, ktorý napáda predovšetkým deti, a preto je pokladaný za jednu z detských chorôb. Avšak nebezpečenstvo hrozí fyzicky oslabeným jedincom a tehotným ženám. Ak ste v detstve ovčie kiahne už prekonali, potom je pravdepodobnosť opätovného výskytu tohto syndrómu v dospelosti veľmi malá.

Skutočnosť je však predsa len trochu iná. Pokiaľ sa tento vírus do tela raz dostane, potom v ňom zostáva po celý život v latentnej alebo inaktívnej podobe. Môže potom stačiť oslabenie imunitného systému a vírus sa opäť prihlásiť o slovo, ale tentoraz nie ako kiahne, ale ako pásový opar, čo je kožné ochorenie, ktoré sa najprv prejaví veľmi silnou bolesťou v postihnutej oblasti, ktorou býva najčastejšie trup, hrudník alebo oblasť krku.

Príznaky

Najčastejšími príznakmi syndrómu sú:

 • ťažká bolesť ucha,
 • páliace, bolestivé pľuzgiere okolo uší, v ústach či na jazyku a na tvári,
 • nevoľnos,ť
 • točenie hlavy,
 • zvracanie,
 • hučanie v ušiach,
 • nedoslýchavosť,
 • bolesť očí,
 • slzenie,
 • obrna lícneho nervu.

Dva hlavné príznaky tejto choroby sú:

 1. Bolestivá vyrážka v a na jednom uchu a okolo neho. Najskôr sa objaví bolesť a až potom pupienky rýchlo sa meniace na pľuzgieriky naplnené čírou tekutinou.
 2. Oslabenie alebo dokonca ochrnutie tvárových svalov na rovnakej strane ako je postihnuté ucho.

Ďalej sa môže pridať:

 • pískanie, hučanie alebo zvonenie v uchu,,
 • strata sluchu na postihnutej strane,
 • problémy s dovieraním očného viečka,
 • motanie hlavy,
 • porucha či úplná strata chuti.

Liečba

Liečba je buď symptomatická, kedy sa lekári snažia zmierniť pacientove príznaky, alebo protizápalová. V protizápalovej liečbe sú používané antivirotiká a kortikosteroidy a musia sa dbať na ich včasné nasadenie.

Čo môžete urobiť sami?

Najdôležitejšie je navštíviť svojho lekára zavčas. Oblasť s vyrážkou udržujte v čistote, aby sa nezapálila. Proti bolesti pomáhajú studené a vlhké obklady a so súhlasom lekára môžete užívať aj voľnopredajné lieky proti bolesti. Keby ste chceli Ramsayovmu – Huntovmu syndrómu a iným druhom pásového oparu predísť úplne, potom sa nechajte očkovať.

 

 


 

comments powered by Disqus