Frigidita

Porucha ženskej sexuality čiže frigidita je závažným ochorením predovšetkým žien a môže sa vyskytovať v rôznych oblastiach sexuálnej aktivity. Ako už názov napovedá, jedná sa o stav, kedy je žena sexuálne chladná, nepociťuje záujem o sexuálny styk, necíti vzrušenie a nereaguje na pohlavné dráždenie.

Frigidita

Táto choroba sa s vami môže vliecť od začiatku sexuálneho života, alebo vás môže stretnúť po pôrode, potrate, ťažké choroby alebo aj psychickom šoku, pretože je úzko viazaná na duševnej tak aj telesné problémy. Svoj význam tu má aj hormón prolaktín, ktorý je zodpovedný za tvorbu mlieka. Sexuálne chladnú ženou sa môže stať dojčiaca matka, rovnako ako žena po ukončenom dojčení.

Frigidita je často spojená s inými choroby ako sú cukrovka, nádory, choroby štítnej žľazy a nadobličiek, gynekologické zápaly, depresie a iné. Rozhodujúcu úlohu tiež môžu vyvolať podávané lieky. Veľakrát je choroba spôsobená partnerskými vzťahmi, ktoré môžete riešiť s psychológom-sexuológom. Alebo sa môže jednať o dozvuky puritánskej výchovy, psychický šok alebo problémy sociálneho druhu.

Príznaky

Pri poruchách sexuálneho vzrušenia dochádza k zlyhaniu genitálnej reakcie. Napriek sexuálnej stimulácii sa tvorí len málo vaginálne tekutiny alebo sa netvorí žiadna, takže pohlavný styk je často bolestivý. Okrem tejto telesnej symptomatiky sa postihnuté ženy sťažujú aj na nedostatok subjektívnych pocitov vzrušenia a apetítu.

Poruchy orgazmu sa môžu týkať doby alebo subjektívneho prežívania orgazmu. Po predchádzajúcej fáze sexuálneho vzrušenia sa u postihnutých orgazmus objavuje veľmi oneskorene, alebo vôbec. Diskutuje sa o tom, či má tento fenomén vôbec charakter poruchy. Môže sa jednať aj o normálne variáciu ženskej sexuality, pretože postihnuté sú úplne schopné normálneho vzrušenie a tiež sexuálne aktivity prežívajú ako uspokojivá.

Liečba frigidity

Terapia by sa pri sexuálnych funkčných poruchách mala vždy vykonávať v spolupráci s oboma partnermi. Ak sa ukáže, že sú sexuálne poruchy prejavom základných problémov vo vzťahu, mali by postihnutia vyhľadať párovú terapiu, pretože samotná liečba sexuálnych problémov, by bola pravdepodobne neúspešná.

Cieľom liečby je zvýšenie sexuálnych pocitov rozkoše a redukovanie pocitov strachu a stresu. Na tento cieľ bol vyvinutý viacstupňový liečebný program: Najprv sa od páru vyžaduje, aby boli k sebe navzájom nežní, bez toho pri tom vykonávali pohlavný styk. Pritom by partneri mali striedavo preberať aktívnu alebo pasívnu úlohu, t zn. Raz nežnosti len dávať a potom dotyky zase len prijímať; až teraz je povolený dotyk pohlavných orgánov. Má dôjsť k sexuálnemu vzrušeniu, ale spočiatku ešte nie k pohlavnému styku. Týmto spôsobom sa postihnutí učí, že intimity si môžu vymieňať bez toho muselo dôjsť k sexu. Rovnako sa naučia lepšie poznávať telo a potreby partnera. Nakoniec sa postihnutí majú hravou formou priblížiť pohlavnému styku. Žena sa tak môže dotýkať penisu svojho partnera a malými pohybmi zistiť, akú pozíciu považuje za mimoriadne vášnivú. Pritom je dôležité danému páru vysvetliť, že teraz už môže, ale nemusí dôjsť k pohlavnému styku. Zúčastnení majú v každom čase právo vyjadriť vlastné želanie.

Frigidita sa dá liečiť aj predpísanými liekmi, ale nemali by sme zabúdať na úlohu partnerskej dôvery a ohľaduplnosti. Vyvarujte sa dlhodobému stresu a nezdravému životnému štýlu, pretože vysoká fyzická aj psychická odolnosť môžu drasticky znížiť riziko tohto ochorenia.

 


 

comments powered by Disqus