Aneuryzma brušnej aorty

Aneuryzma (vydutina) brušnej aorty čiže abdominálnej aorty (AAA) je nevratné vakovité rozšírenie priemeru brušnej aorty až na dvojnásobok normálnej hodnoty (tzn. nad 3 cm).

AAA je najčastejším typom aneuryzmy a jej výskyt poslednou dobou stúpa. U mužov sa objavuje 4x častejšie ako u žien a pribúda s vekom. Výskyt brušnej aneuryzmy v populácii je zvyšovaná prítomnosťou rizikových faktorov. Rastúci trend má teda medzi staršími chorými. Najrizikovejšou skupinou sú muži nad 65 rokov, kde postihuje predovšetkým cca 6-9% pacientov.

Najväčší závažnosťou AAA je predovšetkým nebezpečenstvo jej prasknutia (ruptúry), pričom toto riziko veľmi súvisí s veľkosťou vydutiny. U aneuryzmy tejto vydutiny s priemerom menším ako 4,5 cm je riziko ruptúry 1% ročne a pri veľkosti väčšej ako 6 cm je riziko ruptúry až 25% ročne. Neliečená aneuryzma praská v 90% počas 5 rokov. Väčšina AAA sa zväčšuje v priemere o 0,2 až 0,3 cm za rok. Ak je nárast väčší ako 0,5 cm počas pol roka alebo 1 cm za rok, potom je nutné indikovať intervenčnú liečbu.

Rizikové faktory

Medza rizikové faktory vzniku AAA patrí genetická predispozícia, mužské pohlavie, vek, fajčenie, dilatačný typ aterosklerózy, prejavy aterosklerózy (ischemická choroba srdca a dolných končatín), vysoký tlak, neinfekčná aortitis atď.

Príčiny vzniku

Presná príčina vzniku AAA nie je doposiaľ známa, avšak medzi jasné príčiny patria nasledovné:

  • Zmeny v cievnej stene - ateroskleróza, cystická mediálna degenerácia (nemocnění postihujúce veľké tepny, predovšetkým aortu), infekcie, a pod.
  • Genetické faktory - vrodená ochorenie spojiva (Ehlers-Danlosův syndróm, Marfanov syndróm, Loyes-Dietzův syndróm)
  • Traumy

Príznaky brušnej aneuryzmy

AAA je po dlhú dobu asymptomatická, ale neskôr sa prejaví bolesťami v chrbte, nadbrušku, bokoch a niekedy môže dôjsť aj k zvracaniu. Bolesti sa vyskytujú u rýchlo sa zväčšujúcich aneuryziem a väčšinou predchádzajú niekoľko hodín alebo dní ruptúru.

Ďalšími príznakmi sú tzv. symptómy nestability vydutiny, ktoré sa prejavujú bolesťami brucha okolo pupka, nechutenstvom, nadúvaním, bolesťami v chrbte alebo embolizáciou do periférií dolných končatín

Diagnostika

Diagnostika je založená na dôkladnej anamnéze, výskytu v rodine, náhlom úmrtí na AAA, iných lokalizáciách vydutín, ako je napr. vydutina v podkolennej jamke alebo v hrudi a tiež sa zisťuje prítomnosť rizikových faktorov (pozri. vyššie) alebo poranenie brucha. Pri fyzikálnom vyšetrení brucha možno nahmatať pulzujúcu rezistenciu a nad aneuryzmou býva počuteľný šelest.

Zobrazovacie metódy

Vykonáva sa sonografia brucha, CT angiografia, duplexná sonografia, NMR angiografia alebo digitálna subtrakčná angiografia. Pri vyšetreniach sa odporúča vykonávať tiež sonografii v iných častiach tela (duplex karotíd, echokardiografia) a ešte orientačné vyšetrenie brušnej aorty. Náhodné zistenie asymptomatického AAA býva najčastejšie pri sonografii brucha a CT, ktoré sa vykonáva z iných dôvodov.

Liečba

U symptomatického AAA, ktoré sa prejavuje bolesťou alebo priamo ruptúrou musí byť vykonaný urgentný výkon - chirurgická liečba poprípade endovaskulárna liečba. U asymptomatického AAA širšom ako 5,5 cm u mužov a 5 cm u žien je indikovaná liečba chirurgická. U aneuryziem morfologicky vhodných potom endovaskulárna liečba, čo je implantácia stentgraftu z tepnového vstupu po chirurgickej úprave oboch slabín.

Aneuryzmy, u ktorých nie je potrebné chirurgický alebo endovaskulárný výkon, sa lieči konzervatívnym spôsobom, ktorý zahŕňa odvykanie od fajčenia, liečbu hypertenzie a pravidelné monitorovanie maximálneho rozmeru a rýchlosť rastu aneuryzmy.

 

 


 

comments powered by Disqus