Cysta

Slovo cysta pochádza z latinčiny - cista (schránka) a gréčtiny - kystis (mechúr, bublina). Cysta je ohraničený, epitelom vystlaný dutý patologický útvar. Jej vznik môže mať mnoho príčin - uzáver vývodu žľazy, nádor, parazity ai. Cysta môže rásť a tým utláčať okolité tkanivá a spôsobovať nemalé problémy podľa toho, kde sa vyskytujú.

Cysta

Príznaky

hrbolnapätie

Cysty môžeme deliť podľa niekoľkých hľadísk:

Počtu cýst

  • Solitárnej - osamotená cysta
  • Mnohopočetné - je prítomné viacero cýst, tento stav sa nazýva Cystóza

Členenie dutiny cysty

  • Jednoduché, primárne (cysta je vnútri nečleněná)
  • Multilokulární (cysta je vnútri členená)

Obsahu v cyste

S tekutinou - serózna, hlienovej, koloidné, mazové, hemoragické - vyplnené krvou, plynové ai.

Vzniku cysty

  • Retenčné - vzniká pri uzavretí vývodu žľazy. V nej sa potom hromadia výlučok a dochádza k zväčšovaniu. Príkladom takejto cysty môže byť aj Uher alebo ranula z uzáveru vývodu slinných žliazok.
  • Implantačné - pri traume môže dôjsť k zatlačeniu epitelu (výstelky) do riedkej spojivového tkaniva. Epitel môže tvoriť vlastné výlučky a vytvoriť dutinu cysty. Sem patrí napr. Zubné cysty.
  • Hyperplastického - vznikajú v orgánoch citlivých na hormonálnu reguláciu, kedy sa hormonálnym vplyvom zväčší objem epitelu a ten uzavrie vývod žliazky. Ide napr. O cysty v maternici, vaječníkov či prostate.
  • Fetálny - vznikajú na podklade vrodené vývojové anomálie. S takýmito cystami sa stretávame v obličkách (polycystické obličky), pečeni atď.
  • Nádorové - cysty vytvárajú zhubné aj nezhubné nádory
  • Parazitárne - predstavuje zapuzdrenie parazita v dutine, kde sa vytvorí aj tekutina, napr. U echinokok či pásomnice

Autor: Drahomíra Holmannová

 


 

comments powered by Disqus