Nedomykavosť chlopne

Nedomykavosť chlopne patrí medzi chlopňové srdcové chyby. Môže postihnúť akúkoľvek chlopňu v srdci. Najčastejšie sa však jedná o chlopňu aorty a mitrálnej.

Funkcia chlopní

Chlopne zaisťujú v srdci jednosmerný tok krvi medzi jednotlivými srdcovými oddielmi a ďalej potom tiež do pľúc a tela. Musia byť teda dokonale pružné a utesniť otvor, ktorým krv prúdi. Pri stenózach je prítomné zúženie otvoru, ktorým krv preteká, lebo je chlopňa menej pohyblivá, u nedomykavosti je to naopak. Chlopňa nie celkom pevne uzavrie prietokový otvor.

Príčiny nedomykavosti chlopní

  • Vrodené, napr. ochorenie spojiva
  • Získané, sú častejšie. Môže sa jednať o stav po infekcii, u reumatických chorôb

Čo sa v srdci deje pri nedomykavosti

Pri nedomykavosti sa časť vytlačenej krvi vracia späť do oddielu, z ktorého bola vypudená, tj. napr. zo srdcovej komory späť do srdcovej siene alebo z tela späť do ľavej komory. To vedie k objemovému preťaženiu jednotlivých častí srdca. Okrem novo pritečenej krvi musí pojať aj krv, ktorá sa vrátila späť. Srdce si s danou situáciou vie nejaký čas poradiť, sú zapojené kompenzačné mechanizmy, postupne však dochádza k poškodeniu funkcie srdca ako pumpy. Aby srdcový oddiel vytlačil celé množstvo krvi, musí vyvinúť viac sily a neskôr dochádza k rozšíreniu oddielu, tj. dilatácii, kedy však sval stráca svoju silu sa potrebne stiahnuť a vypudiť krv.

Príznaky

Príznaky sa odvíja hlavne od postihnutej chlopne. Najčastejšie sa jedná o únavu, dýchavičnosť, bolesť na hrudníku, nepravidelný tep a zhoršenie zvládanie fyzickej námahy. Môžu sa tiež objaviť poruchy vedomia a pády.

Určenie diagnózy

  • Počúvanie srdca, kedy sú nad poškodenými chlopňami počuť šelesty, jedná o zvuk, ktorý sa objaví pri návrate krvi do oddielu, z ktorého bola vypudená
  • EKG má skôr informatívny význam
  • ECHO - srdcový ultrazvuk zobrazí pohyb chlopne a tok krvi
  • Pažerákové echo, ultrazvuková sonda je zavedená pažerákom a je možné sledovať srdce i "zo zadu"
  • Môže sa tiež vykonať srdcová katetrizácia či záťažové vyšetrenie

Liečba

Liečba sa odvíja od závažnosti stavu nedomykavosti a ťažkostí pacienta.

Môže sa riešiť farmakologicky, tj. pomocou liekov, ktoré upravia srdcovú činnosť, rozšíria cievy atď.

Pri ťažších prípadov sa volí srdcové operácie. Niekedy je možné chlopen upraviť tak, aby opäť plnila svoju funkciu, tj. urobiť plastiku chlopne.

V iných prípadoch je nutné chlopňu nahradiť. Je možný výber medzi mechanickou chlopní (sú vyrobené zo zliatin kovov a umelých hmôt) a biologickú (upravené tkanivo zvieracieho pôvodu).

Autor: Drahomíra Holmannová

 


 

comments powered by Disqus