Tetanus

Tetanus je infekčné ochorenie, ktoré sa prejavuje bolestivými kŕčmi kostrového svalstva, čo je spôsobené exotoxín choroba vyvolávajúce baktérií.

Ockovani-proti-tetanu

Pôvodca

Tetanus je zapríčinený infekciou baktériou Clostridium tetani, čo je anaeróbne baktérie, ktorá sa vyskytuje v pôde a v črevách cicavcov. Najviac potom v zažívacom trakte koní. Clostridium tvorí toxín, tzv tetanotoxin, ktorý stojí za tetanovými tonicko-klonickými kŕčmi.

Toxín ​​sa môže do tela dostať exogénne, zvonku, pri kontakte s kontaminovanou zeminou, kedy má človek poranenú kožu, alebo endogénne, vnútorne, keď je tvorený baktériami, ktoré sú v organizme.

Priebeh

Tetanotoxin sa dostáva do krvného obehu a lymfatických ciest, čím je roznesený po organizmu ik neuromusculárnym platničkách, nervových zväzkom a do centrálnej nervovej sústavy. Tetanický toxín inhibuje uvoľnenie inhibičných neurotransmiterov - glycínu a GABA, tým dochádza k poklesu prahu dráždivosti hybných neurónov. Výsledkom sú potom tonicko-klonické kŕče sprevádzajúce tetanus. Ak je toxín v tele vo vysokej koncentrácii, môže zabrániť uvoľneniu aj acetylcholínu a nedochádza k prenosu vzruchov a sťahu svalov.

V prípade, že je organizmus vystavený toxínu dlhšie ako 5 dní, nasleduje demyelinizácia axónov nervových buniek, niekedy aj krvácanie.
príznaky tetanu

Než sa objavia typické príznaky patriaci k tetanu, mávajú pacienti pocit stuhnutosti či natiahnutie svalov, nespavosť, sú nepokojní a potí sa. Potom sa pridávajú kŕče. Najprv sú postihnuté tvárové svaly, na tvári sa objaví kŕčovitý úsmev a kŕč v čeľustiach svaloch - trizmus. S rozvojom tetanu sa ďalej dostavuje postihnutia chrbtových svalov, čo spôsobí oblúkovité prehnutie chrbta, tj opistotonus.

So znižujúcim sa prahom dráždivosti má pacient hyperreflexiu a je precitlivený. Život ohrozujúce komplikácií tetanu môže byť laryngizmus.

Pacient po celú dobu nestráca vedomie, prežíva úzkosť, agóniu fyzickú aj psychickú.

Na tetanus zomiera po cca 3-5 dňoch vysoký podiel pacientov, a to na základe spazmu dýchacích svalov a srdcového zlyhania.

Diagnóza

Tetanus má úplne charakteristický klinický obraz. Diagnózu tetanu je možné potvrdiť krvnými testami - nálezom špecifických protilátok a zoškrabať spodiny rany, z ktorého sa vykoná kultivácie.

Liečba tetanu

Hlavné je skoré dezinfekcii rany, ktorá je vstupnou bránou pre baktériu. Ďalej sa podáva antitetanový ľudský imunoglobulín u už prebiehajúceho tetanu. Alebo je pacient preočkovaný tetanickým anatoxínom. Podávajú sa tiež antibiotiká a myorelaxanciá, niekedy je potrebná aj podpora dýchania. Je nutné pacienta uložiť do pokojného prostredia.

Prognóza

Aj v dnešnej dobe je úmrtnosť na tetanus veľmi vysoká, udáva sa, že až 50% prípadov končí smrťou.

Prevencia

Na rozdiel od mnohých iných chorôb po prekonaní tetanu nedochádza k rozvoju imunity.

Najúčinnejšou PROTITETANOVÉ prevenciou je očkovanie. Očkuje sa tetanový toxoid.

Očkovania sú podrobovaní už dojčatá, je súčasťou hexavakcíny. Deti sa přeočkovávají v 5-6. roku, ďalej potom v 15. roku. Nasledujú preočkovanie po 10-15 rokoch.

Autor: Drahomíra Holmannová
 


 

comments powered by Disqus