Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia je závažné nezápalové ochorenie ciev očnej sietnice vplyvom cukrovky, a vo vyspelých krajinách je najčastejšou príčinou slepoty u diabetikov. V dôsledku vysokej hladiny cukru v krvi dochádza k poškodeniu sietnicových ciev a kapilár a súčasne k zmenám v štruktúre a funkcii cievnej steny.

Diabetická retinopatia

Takto oslabená cievna stena má tendenciu k vytláčaniu, dochádza tiež ku krvácaniu z ciev, k presakovaniu krvnej plazmy a k vzniku opuchu a k nedostatočnému okysličovaniu sietnice a vzniku väzivového tkaniva.

Pri ďalšej forme diabetickej retinopatie vyteká z ciev sietnice tekutina, ktorá spôsobuje opuch sietnice. Nedostatočné prekrvenie a opuch sietnice potom ničí schopnosť videnia. Tento problém sa oko snaží napraviť rastom nových ciev, ktoré sú však nekvalitné, praskajú a môžu spôsobiť odlúčenie sietnice.

Príznaky

Diabetická retinopatia prebieha dlhú dobu bezpríznakovo a bezbolestne, a až v pokročilom štádiu sa prejaví zhoršeným videním. Počiatočné príznaky sú nenápadné, preto je treba u rizikových stavoch vykonávať vyšetrenie očného pozadia (oftalmoskopii).

Vyšetrenie

Pri cukrovke sú veľmi potrebné pravidelné kontroly očného pozadia u očného lekára. Ďalšie špecializované vyšetrenia sú podľa nálezu OCT (optická koherenční tomografia) alebo fluorescenčná angiografia.

Liečba

Základ liečby a prevencie diabetickej retinopatie spočíva v dosiahnutí a trvalom udržaniu optimálnej kompenzácie cukrovky. Jedinou účinnou symptomatickou liečbou je laserová fotokoagulácia sietnice, pri ktorej sú postihnuté miesta ošetrené tenkým lúčom lasera. Tento zákrok sa vykonáva ambulantne, niekedy aj vo viacerých sedeniach. Dĺžka liečby je individuálna a trvá spravidla niekoľko mesiacov.

Pri veľmi vážnom poškodení sietnicových ciev sa pristupuje k operácii - vitrektomii, čo je odstránenie sklovca. Účinnosť laserové koagulácie je preventívna a stratenú ostrosť zraku nedokáže väčšinou navrátiť. Nie je ale možné ju použiť u všetkých typov poškodení diabetickú retinopatiou.

Prevencia

Veľmi dôležité sú každoročné preventívne prehliadky očného pozadia oftalmológom. Ďalšie prevenciou je kompenzácia diabetu a celková úprava životosprávy vrátane vhodnej pohybovej aktivity Medzi nepriaznivé faktory, ktorým je vhodné sa vyhnúť, patrí vysoký krvný tlak, obezita, porušená hladina cholesterolu v krvi a fajčenie.

Pravidelne navštevujte svojho diabetológa a konzultujte s ním všetky svoje príznaky choroby. Pri zhoršenom videnie ho vyhľadajte okamžite.

 


 

comments powered by Disqus