Demencia

Demencia je vážne ochorenie mozgu, spôsobené degeneratívnymi zmenami v mozgovom tkanive predovšetkým vo vyššom veku. Demenciu spôsobujú najmä Alzheimerova a Huntingtonova choroba.

Demencia

Príznaky demencie

Medzi príznaky demencie patrí najprv zhoršujúcej sa poruchy pamäti, nasleduje spomalený proces myslenia, zlá časopriestorovej orientácie, jedinec nedokáže udržať pozornosť, má problémy s rečou is písaním, nedokáže napísať súvislý text. Osobnosť chorého sa postupne rozpadá, trpí úzkosťami, apatiou a paranojou, povaha človeka sa rapídne mení, nie je schpen spoznať svojich priateľov a blízkych.

Liečba demencie

Na liečbu demencie, žiaľ, aj v dnešnej dobe neexistuje účinný liek, najčastejšie sa používa komplexná liečba, jejícž súčasťou je aj psychoterapia a socioterapie, trénovanie pamäte a základných činností denného života. Používaním doplňujícch liečiv však možno postup ochorenia spomaliť a predĺžiť tak aktívnu časť života postihnutej osoby.

Prevencia

Medzi prevencia demencie patrí dostatok vitamínov B12, tiamínu a kyseliny listovej, udržiavanie psychickej pohody, vyhýbanie sa situáciám, ktoré v človeku spôsobujú úzkosť a demotiváciu, trénovanie pamäte a aktívne trávenie voľného času.

 


 

comments powered by Disqus