Ortorexia

Ortorexii (Orthorexia nervosa) je psychické ochorenie, ktoré patrí medzi jednu z porúch príjmu potravy. Ide o patologickú poruchu, pri ktorej sa ľudia obsedantne zaoberajú zdravým stravovaním, a títo ľudia sú v podstate posadnutí zdravou výživou a biologicky čistými potravinami.

Ortorexia

Táto porucha bola prvýkrát definovaná v roku 1997 americkým lekárom Stevenom Bratmanen. Zaujatie pre zdravé stravovanie sa zmení v úchylku, keď začne mať negatívny vplyv na duševné, telesné alebo sociálne zdravie jedinca.

V lekárskej spoločnosti začína byť ortorexia chápaná ako odchýlka od normálu, avšak žiadne psychiatrické spoločnosti ju doteraz nezahrnuli do medzinárodnej klasifikácie chorôb, aj keď ju niektorí odborníci posudzujú ako určitú formu mentálnej anorexie.

Prejavy ortorexii

Pre ľudí trpiacich týmto ochorením je kvalita potravín na prvom mieste. Až príliš sa starajú o kvalitu stravy, ktorú konzumujú a vo svojom jedálničku si zakázali konzumovať tuky, mäso, GMO rastliny a vôbec všetky potraviny, ktoré obsahujú chemické látky čiže geneticky pozmenené potraviny. Ich strava nesmie obsahovať tiež stopy pesticídov a hnojív alebo farbív.

Obsesivní zaoberanie sa zdravou stravou

Pri tejto posadnutosti môže pri výbere potravín dôjsť k premrštené úzkosti. K týmto diagnostickým kritériám patria:

 • Správanie alebo myšlienky: Kompulzívné predsudky alebo správanie, ktoré sú spojené s výberom rôznych potravín pre optimálne zdravie.
 • Úzkosť. Na základe porušovania stravovacích návykov často dochádza k vzniku úzkosti, nepríjemným pocitom alebo strachu z choroby.
 • Striktné obmedzenia: Jedná sa o stravovacie zásady, ktoré časom vedú k zníženiu konzumácie väčšiny z potravín, a postupne môže dôjsť ako k úplnému pôstu, tak aj k jednostrannému preferovaniu jedného druhu potravín, či až k prílišnému návyku na detoxikačných kúrach a diétach.

Dôsledky

 • Organizmus je ochudobňovaný o veľké množstvo vitamínov a dôležitých látok
 • Dochádza k značnému úbytku na váhe
 • V myšlienkach neustále premýšľajú o jedle
 • Časom konzumujú len potraviny, ktoré si pripravili sami
 • Často presviedčajú svoje okolie, že bežne dostupné potraviny sú škodlivé

Vplyv na sociálny a spoločenský život

 • Ľudia trpiaci ortorexiou sa neradi vzdávajú kontroly, ktorú majú nad ich stravovaním.
 • Nadmerne často dodržiavajú obmedzenia, ktoré si nastavili oni sami. Ak by tieto obmedzenia porušili, došlo by k rozvoju strachu a úzkosti. Dôsledkom týchto obmedzení je potom znemožnenie spoločenských aktivít spojených so stravovaním, ako sú napr. návštevy reštaurácií.
 • Vtieravé myšlienky zaoberajúce sa stravovaním môžu neskôr komplikovať aj sociálne vzťahy.

Toto všetko vedie k sociálnej izolácii, ktorá je pre všetkých ľudí trpiacimi ortorexiou spoločná.

Liečba

Rovnako tak ako u ostatných porúch príjmu potravy je potrebné, aby si chorý svoju poruchu priznal a chcel by s týmto problémom niečo robiť. Najlepším riešením je navštíviť psychológa a tento problém s ním konzultovať.

Prvým krokom, ktorý ľuďom pomôže toto ochorenie zdolať, je jeho rozpoznanie, pričom samotné rozpoznanie choroby je v liečbe ochorení tiež krokom zásadným. Akonáhle sa ochorenie správne rozpozná, zostaví sa tím odborníkov, v ktorom nechýba lekár, psychológ a výživový poradca.

Existuje viac možností liečby tohto ochorenia, medzi ktoré patrí napríklad prevencia, expozícia, kognitívno behaviorálna terapie a mnoho iných relaxačných techník.

Pacientom môže tiež pomôcť edukácia (poučenie) o vedecky dokázaných účinkoch jednotlivých potravín na ľudské zdravie. Vďaka lepším znalostiam sa následne môžu zbaviť falošných predsudkov a domnienok.

 


 

comments powered by Disqus