Cukrovka

Diabetes mellitus (cukrovka, cukrová úplavica, diabetes, diabetismus; lat. Diabetes mellitus, skratka DM) je hormonálne ochorenie, ktoré sa prejavuje zvýšenou hladinou glukózy v krvi (hyperglykémia) a poruchou metabolizmu sacharidov v ľudskom tele. Je postihnutých až 5% populácie.

Cukrovka

Je to porucha, ktorá sa tiež objavuje počas tehotenstva. Môže znamenať ohrozenie plodu, preto sa mu venuje veľká pozornosť.

Cukrovka má väčšinou genetický pôvod, ale je možné ju získať aj nesprávnou životosprávou. Ak si uvedomíme, že obezita (jedna z príčin cukrovky) sa pomaly stáva pandémiou, cukrovka môže číhať za každým rohom. V prípade, že sa nerozhodneme preventívne bojovať.

Diabetes mellitus alebo diabetes (cukrovka) je vážne celoživotné metabolické ochorenie. Postihuje obe pohlavia, všetky vekové kategórie, rasy a etnické skupiny. Väčším problémom než sama cukrovka sú však jej komplikácie, ktoré postihujú hlavne oči, obličky, nervovú sústavu a obvodové cievy napr. Na dolných končatinách. Vážnosť ochorenia je daná nezvratnosti zmien, ktoré poškodzujú tkanivá a orgány. Stúpa nielen samotný počet komplikácií, ale častejšie sa objavujú ich závažnejšie formy, spojené so stratami funkcií poškodených orgánov a tkanív. Cukrovka je dedičné ochorenie, ale nejde iba o jednu chorobu. Cukrovka je skupina chorôb s odlišnou príčinou, príznakmi, priebehom i liečbou.

Rozdelenie

Rozoznávame štyri základné typy, z ktorých je v našich krajinách najčastejší diabetes 1. typu a 2. typu.

1. typ diabetes začína väčšinou v mladosti a vzniká porušením inkrečných buniek pankreasu (slinivky brušnej). Tieto bunky produkujú hormón inzulín, ktorý zodpovedá za redukciu glukózy zo stravy. Poškodením inkrečných buniek dochádza k absolútnemu nedostatku inzulínu. Glukóza sa z potravy nemôže odbúravať a hladina cukru v krvi stúpa. Liečba 1. typu diabetes prebieha podávaním inzulínu.

2. typ diabetes sa vyvíja spravidla vo vyššom veku. Je charakteristický tým, že kmeňové bunky, na ktorých má inzulín pôsobiť, na inzulín už dostatočne nereagujú. Stali sa voči inzulínu "odolnými". Taký relatívny nedostatok inzulínu, nazývaný tiež rezistencia na inzulín, sa pokladá za následok permanentne vysoké hladiny cukru a inzulínu, ktorá sa pozoruje napr. U ľudí s nadmernou telesnou hmotnosťou. Terapia diabetes typu 2 nastáva postupne: najprv sa pokúšame o celkové zníženie hladiny cukru v krvi pomocou diéty. Pokiaľ nie sú dietická opatrenia pre liečbu dostatočné, následne sa podávajú lieky znižujúce hladinu cukru v krvi a v pokročilom štádiu aj inzulín.

Príznaky cukrovky

Typickým symptómom ochorenia hlavne pri diabetes typu 1 je veľká smäd, nadmerné vylučovanie moču, hlad, svrbenie, pocit unavení a náchylnosť k infekciám. Pri diabetes typu 2 môžu tieto symptómy chýbať, pretože ochorenie často začína pomaly a v mnohých prípadoch zostáva dlho nepozorovane. Akútne život ohrozujúce situácií je takzvaná Coma diabeticum, ktorá vzniká extrémne nízkymi hodnotami cukru v krvi, ako aj hypoglykemický šok, pri ktorom príliš klesnú hodnoty cukru v krvi.

Aby sa zabránilo neskorším škodlivým účinkom, ktoré sú vyvolávané hlavne zmenami krvných ciev, je rozhodujúci starostlivé "nastavovanie" cukru v krvi po celý život a dobré "zaškolenie" diabetika. K takýmto neskorším škodlivým účinkom patrí srdcový infarkt, mozgová mŕtvica, takzvaná diabetická noha, zmeny sietnice, ktoré môžu viesť k oslepnutiu, poruchy funkcie obličiek až po zlyhanie obličiek vyžadujúce dialýzu, poruchy erekcie a poškodenie nervov, ktoré so sebou prináša celkovú poruchu senzibility.

Liečba

Pri liečbe diabetu (cukrovky) 1. typu je liečba inzulínom potrebná, pretože pankreas nevytvára žiadny inzulín.

Pri liečbe diabetu (cukrovky) typu 2 môže okrem úpravy životného štýlu a dodržiavanie zdravých stravovacích návykov pomôcť aj podávanie liekov.

Cieľom liečby diabetu je zníženie hladiny cukru v krvi, pričom každý typ liečby funguje iným spôsobom. U pacientov, u ktorých je funkcia pankreasu čiastočne zachovaná, teda produkcia inzulínu je prítomná aj keď v zníženom množstve, je možné podávať lieky, ktoré ovplyvňujú sekréciu a účinok inzulínu.

U pacientov s nedostatočnou činnosťou pankreasu je potrebné chýbajúce inzulín podávať injekčne. Zníženie krvného tlaku znižuje riziko vzniku závažných zdravotných komplikácií ako je srdcový infarkt, mozgová príhoda, či ochorenie obličiek, očí a nervov. Váš lekár alebo diabetologická sestra Vám pomôžu s prípravou plánu diabetickej starostlivosti, ktorého súčasťou je nielen správna kombinácia liečebných postupov, ale aj zmien životného štýlu, vrátane úpravy stravovacích návykov tak, aby vyhovovali Vašim individuálnym potrebám pri tomto ochorení.

 


 

comments powered by Disqus