Arytmia

Poruchy srdcového rytmu ( Arytmia ) patrí medzi najčastejšie ochorenia srdca. Je výsledkom narušenie tvorby alebo vedenia elektrických vzruchov v prevodovom systéme srdca. Väčšina arytmií nebýva nijako vážna, ale sú aj také, ktoré môžu pacienta ohroziť na živote, najmä ak trpia nejakou srdcovou chorobou.

Srdcová arytmia

Diagnóza

Tvorba elektrických vzruchov v srdci

Koordinácia pohybov jednotlivých oddielov srdca musí byť presne načasovaná. Srdce pracuje 24 hodín denne a prečerpá za minútu cca 5,5 litra krvi.

Tieto pohyby zaisťujú elektrické impulzy prezerajúci tzv prevodné srdcový systém. Prvý impulz sa rodia v sieñovom uzla, ktorý sa nachádza v hornej časti pravej srdcovej predsiene. Vzruch sa prenáša po svalovine predsiení do sieňokomorového uzla, aj tento dokáže tvoriť vzruchy samostatne, ak vypadne funkcie predsieňového uzla, tvorí je však pomalší. Vzruch sa prenáša na komory cez tzv Hissův zväzok a jeho ramienka. Vďaka tomuto prevodnému systému dochádza ku koordinovaným sťahom a uvoľnenie siení a komôr, čo umožní prečerpávať krv a rozvádzať ju do celého organizmu.

Rizikové faktory vzniku arytmie :

 •     Ischemická choroba srdca
 •     Minerálovej poruchy - nadbytok, nedostatok draslíka, horčíka ai
 •     Poškodenie srdcového svalu - kardiomyopatia, vrodené / získané srdcové chyby...
 •     Porucha tonusu vegetatívneho nervstva - šok, stres...
 •     Látky narušujúce srdcovú akciu - kofeín, alkohol, drogy, antiarytmiká
 •     Hormonálna choroby ai

Druhy arytmií

Arytmia môžeme deliť podľa:

1. rýchlosti vedenia vzruchu

 • Tachykardiu / tachyarytmiu - kedy je zrýchlená srdcová frekvencia nad 100 tepov za minútu.
 • Bradykardiu / bradyarytmia - kedy klesá tepová frekvencia pod 60 tepov za minútu.

Obe tieto arytmie majú pôvod v zlej práci niektorého z prevodných uzlov či spomalenom vedenia vzruchu.

2. poruchy tvorby vzruchu :

 1.    Sínusovej arytmie
 •    sínusová tachykardia
 •    sínusová bradykardia
 •    respiračná sínusová arytmia
 •    nerespiračné sínusová arytmia
 •    sínusová zástava ( sinus arrest )
 •    sick sinus syndróm
 1.    Supraventrikulárne arytmie
 •    ektopického supraventrikulárne sťahy ( extrasystoly )
 •    supraventrikulárna tachykardia
 •    fibrilácia predsiení
 •    flutter predsiení
 •    putujúci pacemaker ( cestujúci pacemaker )
 •     multifokálne atriálna tachykardia
 1.    Komorové arytmie
 •    komorové predčasné sťahy ( extrasystoly )
 •    komorová tachykardia
 •    komorová fibrilácia
 •    komorový flutter
 •    komorová zástava

3. Poruchy vedenia

 1.     Sínoatriálna blokáda I. až III. stupňa
 2.     Atrioventrikulárny blok I. až III. stupňa
 3.     Blokády ramienok
 •    blok ľavého ramienka ( BLTR )
 •    blok pravého ramienka ( BpTRU )
 •    ľavý predný hemiblok ( LAH )
 •    ľavý zadný hemiblok ( LPH )
 •    bifascikulárna blokáda ( BpTRU + LAH, BpTRU + LPH )
 •    trifascikulární blokáda
 1.    Syndróm preexcitácie

Príznaky

V prípade arytmií sa spomalením rytmu sa najčastejšie objavujú závraty, motanie hlavy, únava, dýchavičnosť. Vo vážnejších prípadoch, kedy dokonca " vypadne " srdcový sťah, môže dôjsť aj k strate vedomia.

S arytmiami s rýchlejší tepovou frekvenciou sa spája palpitácie, nepríjemné búšenie srdca. Postihnutý môže mať pocit, že srdce vynechalo, škobrtlo atď, to zapríčiňujú extrasystoly - predčasné abnormálne srdcové sťahy. Fibrilácia predsiení môže byť pociťovaná ako rôzne rýchle nepravidelné búšenie srdca, môže byť sprevádzaná únavou a dýchavičnosťou.

Okrem iného môžu tachyarytmie sprevádzať bolesti a tlak na hrudi, motanie hlavy a závraty, krátkodobá strata vedomia ai

Neexistuje znamienko rovnosti medzi tým, ako silno je arytmia subjektívne vnímaná a ako závažná je.


Diagnostika

Medzi diagnostické postupy u arytmií patrí odber anamnézy a fyzikálne vyšetrenie, hlavnú úlohu potom hrá elektrokardiografie ( EKG ).

Toto vyšetrenie je možné doplniť o Holterovské EKG, čo je monitorovanie tepovej frekvencie a tlaku počas 24 hodín, elektrofyziologické vyšetrenie, ktoré je invazívne a zavádza sa snímacie a stimulačné elektródy do srdcových dutín.

V neposlednom rade je možné využiť ultrazvukové vyšetrenie, ktoré by pomohlo odhaliť srdcové chyby stojace za arytmiami.


Liečba

Liečba arytmií je rovnako široká ako množstvo druhov arytmií a ich príčin.

Jedná sa vo väčšine prípadov o preventívnu liečbu arytmií a využíva sa týchto metód / postupov :

 •     Úprava životného štýlu
 •     vagové manévre
 •     implantácia kardiostimulátora
 •     Farmakoterapia - antiarytmiká
 •     Kardioverter - defibrilátor
 •     Chirurgická ablácia
 •     katetrizačnou ablácia

V prípade akútnej arytmie sa využíva farmakoterapia alebo elektrická kardioverzia ( defibrilácia ).

Autor: Drahomíra Holmannová
 


 

comments powered by Disqus