Rakovina močového mechúra

Močový mechúr tvorí spolu s močovou trubicou a močovody močový systém. Jedná sa o duté orgány, ktorými je zaistený odvod moču z tela.

V močovom mechúre sa hromadí moč. V stenách tohto orgánu sa nachádza hladká svalovina, ktorá sa sťahuje, a tým sa obsah v mechúre vyprázdňuje. A práve nádory močového mechúra sa vyskytujú najčastejšie z celého močového systému. Nádory močového mechúra sa najčastejšie objavujú zhruba medzi 50.-70. rokom.

Príznaky

U zhubného nádoru sa bohužiaľ žiadne príznaky dlho nevyskytujú. Až v neskoršom štádiu je u väčšiny pacientov prítomná krv v moči, ktorú pacient zaznamenáva opakovane. V niektorých prípadoch sa vytvorí zrazenina, zabraňujúca odtoku moču. Pacient sa nemôže vymočiť a cíti bolesť v nadbrušku. V pokročilejšom stave nádoru močového mechúra sa môžu objavovať príznaky, ktorými sú časté a bolestivé naliehavé nutkanie močiť a až v neskorej fáze sú prítomné príznaky ako chudnutie, nechutenstvo a chudokrvnosť (anémia).

Rizikové faktory

Vznik nádoru močového mechúra zvyšujú preukázané vplyvy, ako sú napr. aromatické amíny. S nimi sa môžeme stretnúť v chemickom, kožiarskom priemysle, kde sa spracovávajú farby a guma. Ďalším rizikovým faktorom je fajčenie. Čím viac cigariet človek vyfajčí, tým sa riziko vzniku nádoru zvyšuje. Ďalšou skupinou rizikových faktorov je ochorenie močového systému. Tu sa jedná najmä o močové kamene a stálé infekcie močových ciest.

Typy nádorov močového mechúra

Nádory močového mechúra môžu byť rovnako ako ostatné zhubné a nezhubné. V tomto prípade je medzi nimi len nepatrný rozdiel, ktorý sa ťažko určuje aj mikroskopicky. Ak nádor nevrůstá do hlbšej štruktúry mechúra, paj sa jedná o nezhubný nádor a v opačnom prípade, keď je postihnutá svalovina, ide o nádor zhubný.

Papilokarcinom a papilóm

Najčastejšími nádory močového mechúra sú papilóm a papilopkarcinom. Tie sa objavujú približne v 90% všetkých ostatných nádorov. Papilóm je nádor nezhubný, ktorý vytvára výrastky vyklenujúcej sa dovnútra mechúra. Zato papilokarcinom vrastá do hlbších vrstiev močového mechúra a ide teda o zhubný nádor. Avšak rozdiel medzi nezhubnými a zhubnými nádormi močového mechúra je veľmi malý a často sa ťažko zisťuje aj histologickým vyšetrením. Mimo týchto dvoch nádorov sa môžu objaviť aj ďalšie, ako sú napr. adenokarcinómy, adenómy, sarkómy, karcinómy a lymfómy.

Ako sa nádor močového mechúra preukazuje

Základnou metódou, ktorá sa používa na zistenie nádorov mechúra, je cystoskopie. Ide o endoskopické vyšetrenie, pri ktorom sa endoskop zavádza močovou trubicou do mechúra, a ten je potom možné si prezrieť. U mužov sa toto vyšetrenie vykonáva ohybným prístrojom. Aby diagnóza bola upresnená, používajú sa aj niektoré ďalšie metódy vyšetrenia moču, ktorú je predovšetkým cytológie moču. Pri tejto vyšetrovacie metódy sa pod mikroskopom hľadajú nádorové bunky. Ďalšou súčasťou určenie diagnózy je väčšinou tiež röntgenologické vyšetrenie, čo je vylučovacia urografia alebo počítačová tomografia (CT) a eventuálne aj sonografické vyšetrenie.

Liečba

Liečba sa volí podľa typu a veľkosti nádoru a štruktúr, ktoré sú nádorom už postihnuté. Jedná sa o kombináciu chirurgickej liečby, chemoterapie alebo rádioterapie. Ak je nádor malý, dostáva sa k nemu cez močovú trubicu a ak už nie je tento spôsob možný, pristupuje sa ku klasickej operácii cez brušnú stenu, kde sa odoberie časť mechúra alebo mechúr celý aj s lymfatickými uzlinami. U mužov sa odoberá tiež prostata a u žien vaječníky a maternica. Tento spôsob operácie je veľmi náročný. K vyliečeniu nádoru treba včasné zistenie nádoru a moderné správna liečba, ktorá sa poskytuje na špecializovanom pracovisku. Ďalej je tiež potrebný aktívny prístup chorého.

Prognóza

Nádor močového mechúra je bohužiaľ veľmi recidívny. Pokiaľ ide o prognózu, tak sa uvádza, že 75-80%. Vývoji tohto nádoru sa nedá zabrániť, avšak pravdepodobnosť jeho vzniku sa zníži, ak sa obmedzí vplyv rizikových faktorov. Vyhýbajte sa teda toxickým látkam, nefajčite. Pokiaľ objavíte prítomnosť krvi v moči alebo aj iné zmeny močenie alebo moču, vyhľadajte lekára. Je tiež dôležité dôkladne liečiť akékoľvek infekcie močových ciest. V prípade, že sa nádor močového mechúra vyskytol aj vo vašej rodine, informujte o tom svojho praktického lekára. Ten vám iste odporučí vyhľadať urológa, ktorý vám urobí preventívne vyšetrenie.

Všeobecná prognóza vzniku rakoviny močového mechúra:

  • Prognóza vzniku ochorenia je horšia u žien ako u mužov.
  • Asi 1 z 10 zhubných nádorov močového mechúra je v čase určenia diagnózy rozšírený ako metastázy aj do ďalších orgánov.
  • Veľmi zlú prognózu majú pokročilá štádia malígnych (zhubných) nádorov močového mechúra.
  • Po 5 rokoch od určenia diagnózy prežije len 20% pacientov.
 


 

comments powered by Disqus