Paranoja

Ide o závažné psychické ochorenie, ktoré môže viesť až k absolútnemu vyčerpaniu a nemožnosti racionálne uvažovať. Postihnutý, ktorý trpí chorobou zvanou paranoja, má bludy, myslí si, že je sledovaný, niekto ho chce zabiť a vidí veci, ktoré nie sú skutočné. Chorý človek je presvedčený o tom, že mu hrozí nejaké nebezpečenstvo.

Paranoja-paranoidita-šialenstvo

Tieto bludy môžu byť ako neurologického, tak psychického pôvodu. Táto choroba sa niekedy nesprávne sa zamieňa so schizofréniou.

Človek má neustále pocit, že ho niekto sleduje. Na jeho inteligenciu to nemá však vôbec žiadny vplyv. Táto choroba bola prvýkrát popísaná a skúmaná na konci 19. storočia.

WHO radí toto ochorenie pod ochorenie schizofrénii, ale ako už sme písali vyššie, s týmto ochorením to nemá nič spoločné.

Paranoja sa delí do 4 základných skupín

  • Davová paranoja - posadnutosť rituálnymi obrady, tancom, koncerty
  • Perzekučná paranoja - postihnutý sa neustále bojí, že ho niekto sleduje
  • Emulačná paranoja - postihnutý je chorobný žiarlivec, ktorý môže až fyzicky ublížiť
  • Kverulantská paranoja - postihnutý sa domnieva, že ho nikto nemá rád

Príznaky paranoje

Ruka v ruke s paranojou sú tiež ďalšie psychické problémy, ktoré môžete na chorom pozorovať. Málo kedy sa paranoja objavuje bez ďalších týchto príznakov.

Chorý je spravidla veľmi bojazlivý a podozrievavý, ďalej je u neho viditeľná psychická labilita, emocionálne nestabilita, vzťahovačnosť, precitlivenosť, časté fóbie (výšky, tma, ľudia, otvorené priestory), agresivita, sklony k samovraždám, celková nevyrovnanosť.

Najdôležitejším ukazovateľom na paranoju sú bludy, ktoré nemajú reálne vysvetlenie. Osoba opisuje situácie, ktoré sa nestali a myslia si, že vidí niekoho kto jej sleduje.

Diagnostika a liečba paranoje

Veľmi ťažko diagnostikovateľná. Paranoik je už od raného detstva presvedčený o nejakej pravde, ale vie s ňou veľmi dobre zaobchádzať a dokáže hrať divadlo pred rodičmi i lekárom. Základom úspešnej liečby je teda uvedomenie si, že touto chorobou trpíte. Návšteva psychiatra a psychológa je potom hneď nasledujúci krok.

Autor: Lucie Kliková, DiS.

 


 

comments powered by Disqus