Koronavirus COVID-19

Choroba COVID-19 je spôsobovaný koronavírusom. Ide o vírus, ktorý patrí do podčeľade Coronaviridae, ktoré sú príčinou chorôb s rôznou fázou závažnosti.

Pandémie koronavíru

Koronavírusy majú svoje typické usporiadanie štruktúry povrchu, ktorá vyzerá ako slnečné korona. Koronavírus môže vyvolať zdravotné ťažkosti, ako dýchacie problémy, kašeľ a teploty, avšak aj oveľa závažnejšie ochorenia, ako je napr. akútny respiračný syndróm. Nový druh koronavírusu z názvom Covid 19, známy tiež ako wuchanský koronavírus, sa prvýkrát objavil začiatkom decembra roku 2019 v čínskej provincii Chu-pej, v ktorej sa nachádza mesto Wu-chan s jedenáctimilióny obyvateľov.

V súčasnej dobe sa vyrovnávame s pandémiou koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Toto ochorenie sa prvýkrát objavilo koncom roka 2019 v čínskom meste Wu-chan, a choroba sa odtiaľ rýchlo začala šíriť do celého sveta. U nás v SR sa prvý prípady vyskytli 1. marca 2020.

Prenos ochorenia

Koronavírus je prenášaný z človeka na človeka kvapôčkovou infekciou pri kýchaní alebo kašli a najčastejšie postihuje sliznice horných a dolných dýchacích ciest. Inkubačná doba je 7 - 14 dní.

Rizikové faktory

Toto ochorenie napáda častejšie dospelých, ale u vážne chorých a starších ľudí môže mať veľmi vážny priebeh predovšetkým v spojení s inými chorobami a môže končiť aj smrťou. Avšak je nutné zdôrazniť, že výskum tohto ochorenia je ešte len na začiatku.

Podľa vedeckých výskumov je však možné, že niektorí ľudia nemusia mať príznaky žiadne a sú teda skrytými prenášačmi. Ak u človeka ochorenie vypukne alebo nie, záleží s veľkou pravdepodobnosťou na jeho imunite a na množstve a agresivite vírusu.

Príznaky choroby

Asi po týždni od nakazenia sa ochorenie prejavuje neutíchajúcimi horúčkami, ktoré môžu sprevádzať bolesti svalov a kĺbov a čoskoro potom sa objaví sťažené dýchanie, dýchavičnosť a suchý kašeľ. Príznaky sa ale u rôznych ľudí môžu líšiť, je to individuálne. Niektorí ľudia nemusia mať príznaky žiadne alebo iba niektoré. Najviac ohrozenými skupinami sú detské skupiny, starší ľudia, chronicky chorí alebo osoby s oslabenou imunitou. U niektorých pacientov prebieha choroba ľahko, pri ťažších prípadoch môže dôjsť až k zápalu pľúc a akútnemu respiračnému zlyhaniu.

Pre stopercentnú preukázanie choroby je potrebné urobiť test, ktorý sa vykonáva z krvi alebo výterom z dýchacích test.

Liečba

Pre ochorenie koronaviem COVID-19 zatiaľ neexistuje žiadna špeciálna liečba, a teda je len symptomatická. K podpornej liečbe sú používané bežne dostupné lieky. Liečba ochorení je individuálna a záleží na konkrétnych potrebách pacienta.

Väčšina chorých zostáva doma v karanténe. Len niekoľko percent pacientov potrebuje starostlivosť v nemocnici. U domácej liečby sa tlmí horúčky, kašeľ a ostatné príznaky vhodnými liekmi.

Vedci v laboratóriách majú snahu vytvoriť vhodný liek a tiež vakcínu. Zatiaľ sú vyhľadávané a testované najrôznejšie možnosti liečby:

  • Niekoľkým pacientom trpiacich vážnym priebehom choroby bol aplikovaný liek s názvom remdesivir, ktorý bol spočiatku určený pre ebolu.
  • Lekári tiež zvažujú použitie krvného séra od už vírusom nakazených pacientov.
  • V Ázii skúšajú použiť aj lieky na AIDS.

Prevencia

Aby sme chorobe mohli predísť, je dôležité prísne dodržiavanie hygieny a udržiavanie odstupu od ostatných ľudí minimálne 2 metre. Predovšetkým je nutné si často a správne umývať ruky a dodržiavať bezpečný odstupod ostatných a používať ochranné prostriedky, ako sú rúška, rukavice a ochranné okuliare a tiež je dobré posilňovať vlastnú imunitu.

Ako postupovať, aby sme nenakazili seba ani naše okolie:

  • Dôkladné a časté umývanie rúk, používanie dezinfekcie
  • Pravidelná dezinfekcia vecí, ktorých sa často dotýkame a siahame na ne (napr. kľučky)
  • Nekašľať do dlane, ale iba do rukáva
  • Po použití jednorazových rúšok a vreckoviek je vyhodiť
  • Nezostávať v kontakte s viacerými ľuďmi
  • Vyhýbať sa kontaktu s chorými
  • Ak sa cítime chorí, zostaneme doma

Komplikácie choroby COVID-19

Najčastejšou komplikáciou býva predovšetkým zápal pľúc, ktorý vzniká asi od ôsmeho dňa od prvých príznakov. U 4 až 5% nakazených sa vyskytli vážne zdravotné ťažkosti a asi 2% ľudí zomrela.

 


 

comments powered by Disqus