Strabizmus

Strabizmus je stav, kedy dochádza k vychýleniu jedného alebo oboch očí z rovnobežné osi pri pohľade. Oči nie sú schopné zamerať rovnaké miesto v rovnakom čase. Strabistické sú hlavne deti, ale môže sa novo objaviť aj u dospelých.

Strabizmus - škúlenie

Strabističtí dospelí sledovali už v detstve alebo sa u nich šilhavost objavila neskôr, a to napr. úrazom hlavy či oka.

Príčiny vzniku škúlenia

  • Najčastejšou príčinou je oslabenie svalov zodpovedných za pohyb očnej gule u jedného alebo oboch očí. Slabší oko sa tak môže obrátiť smerom dovnútra k nosu / von od nosa, teda od objektu, na ktorý hľadíme. Môže k tomu dôjsť aj narušením inervácie okohybných svalov
  • Nespolupráce očí u dioptrických chýb a astigmatizmu
  • Narušenie nervových dráh medzi okom a mozgom
  • Poruchy v centrálnej nervovej sústave, v centrách, ktorá riadi koordináciu (úraz, nádor, zápaly mozgu, vrodené defekty)

Typy strabizmu

Ezotropní, konkomitující, ktorý sa najčastejšie vyskytuje u detí. Očný bulbus postihnutého oka sa stáča smerom ku koreňu nosa, dovnútra. Oči nie je možné používať súčasne, dochádza k strate zrakovej ostrosti a pridáva sa tiež tupozrakosť.
Exotropní, nekonkomitující, ktorý je viac u adolescentov a dospelých. Postihnutý bulbus sa vychyľuje od koreňa nosa, tj. von.

Príznaky strabizmu

  • "Utekanie" oka do strany, oči sa nepohybujú súmerne
  • Nakláňanie hlavy do strany
  • Prižmurovanie jedného oka
  • Dezorientácia v priestore
  • Dvojité videnie

Liečba

Liečba strabizmu má dva dôvody. Je to jednak dôvod funkčný, videnie je sťažené, a jednak estetický. Je možné postupovať konzervatívne alebo operačne. U detí je hlavná prevencia, tj. chodiť na očné prehliadky a začať problém riešiť čo najskôr.

Konzervatívna terapia

Okuliare, kontaktné šošovky, ktoré sa dávajú hlavne tam, kde je príčina škuľavosti v nekorigované očnej vade, napr. ďalekozrakosti.
Zakrytie vedúceho oka, toho, ktoré vidia lepšie. To slabšie sa potom musí viac "snažiť" a dochádza k jeho posilneniu.
Injekcie, napr. botox, ktorý uvoľní stiahnuté okohybné svaly.

Chirurgická liečba pre ľudí so škúlením

Operácia sa vykonáva u adolescentov a dospelých. Ide o metódu nastaviteľných stehov, ktoré môžu byť dotiahnuté či uvoľňované tak, aby došlo k obnoveniu rovnobežnosti zrakových os.

Zákrok prebieha v dvoch krokoch. V prvom sa pacient uvedie do plnej anestézie a urobí sa chirurgickými rezy prístup k okohybnými svalom, ktoré je potom možné posunúť, premiestniť do potrebnej pozície, aby sa vyrovnala os oka.

V druhom kroku, po vyskúšaní videnia, sa na operačnom sále utiahnú, povolí stehy podľa aktuálneho postavenia očí tak, aby došlo k perfektnej korekcii.

 


 

comments powered by Disqus