Pretrhnutie predného skríženého väzu

K pretrhnutí (ruptúre) predného skríženého väzu ale aj ostatných dochádza najčastejšie pri rôznych športových poraneniach, ktorá patrí medzi pomerne závažné a časté úrazy kolenného kĺbu. Predný skrížený väz je jedným z hlavných stabilizátorov kolenného kĺbu a jeho poškodenie je príčinou poruchy stability kolena a možnosti rýchleho postupu degeneratívnych zmien.

Klinický obraz

Mechanizmus tohto úrazu je veľmi často nepriamym násilím pôsobiacim na kolenný kĺb. Tento úraz býva najčastejšie u futbale, kontaktných športov, lyžovaniu. Pacienti niekedy uvádzajú prasknutie v kolennom kĺbe, ktoré je dobre počuteľné. Ruptúra ​​predného skríženého väzu je veľmi často prepojená s krvavým výpotkom. Klinické vyšetrenie je u akútneho zranenia pomerne ťažké kvôli bolestivé kontraktúre stehenného svalstva, ale zato je ľahšie pri chronickej nestabilite kolenného kĺbu, ktorá je sprevádzaná hypotrofiou stehenného svalstva.

Príznaky pretrhnutia predného skríženého väzu

Pri úraze človek cíti pocit prasknutia, lupnutia a prudkú bolesť kolena. Občas koleno zostane "zablokované", pretože jeho pohyb je značne obmedzený bolesťou a mimovoľným stiahnutím svalov. Postupne vzniká opuch a často sa vyskytuje masívna krvavá náplň, občas aj krvný výron.

Diagnostika

V diagnostike je využívané klinického vyšetrenia, zobrazovacích metód a prípadne artroskopia kolenného kĺbu. V anamnéze, a to predovšetkým u chronickej nestability kolena, sa pýtame na pocit nestability kolenného kĺbu, ktorá sa prejavuje dvojakým spôsobom:

1. "Giving way" fenomén - Ide o náhlé podlomenie kolenného kĺbu, ktoré je spôsobené reflexným, okamžitým ochabnutím m. quadriceps femoris.

2. Neistota pri zvýšenej záťaži (rotácia na zaťažené končatine, náhla zmena smeru, chôdza po nerovnom teréne). V klinickom vyšetrení hľadáme najmä tzv. zásuvkové príznaky, ktorými je preukázaný chorobný predozadný pohyb holennej kosti proti kosti stehennej.

Diagnostika sa vykonáva týmito metódami:

  • Predný zásuvkový test - Pacient leží na chrbte a ohyb (flexia) bedrového kĺbu je 45 °, flexia kĺbu kolenného 90 °. Vyšetrujúci lekár sedí na strane vyšetrovaného pacientovho kĺbu a svojím stehnom znehybňuje špičku nohy pacienta. Oboma rukami uchopí hornú časť holennej kosti a pokúša sa privodiť predozadný pohyb, a to v nulovej rotácii a ďalej potom v 30º vnútornej rotácii a 15º vonkajšiej rotácii.
  • Lachmanův test - Pacient leží na chrbte, vyšetrujúci lekár je opäť na strane vyšetrovaného kĺbu a koleno je v 15 ° flexi. Lekár uchopí jednou rukou stehennú kosť (femur), čím ju stabilizuje a druhou rukou uchopí kosť holennú (tibia) a privodí predný posun holennej kosti. Lachmanův test je udávaný ako najcitlivejší test na potvrdenie poškodenia predného skríženého svalu.
  • "Pivot shift" test - Pacient leží na chrbte, vyšetrujúci uchopí pacientovo chodidlo a v natiahnutí (extenzii) v kolennom a bedrovom kĺbe vykonáva pohyb smerujúci od osi tela (abdukcií) a vnútornú rotáciu v predkolení.

Pri poranení predného skríženého väzu (PSV) sa štandardne vykonáva aj röntgenový snímok v predozadnej a bočné projekcii. To je nutné na vylúčenie fraktúry v oblasti kolenného kĺbu. Ďalej možno použiť aj MRI, ktorá lekárom poskytuje dobrý prehľad o porušení skrížených väzov a tiež ich môže informovať aj o pridružených poraneniach. Ako diagnostická metóda sa môže tiež použiť artroskopia kolenného kĺbu, pri ktorej sa dá prípadné už uvedené pridružené poranenie ošetriť.

Liečba

V liečbe poraneného PSV existujú dva základné postupy: konzervatívny a chirurgický. Pri voľbe určitého postupu je nevyhnutný individuálny pohľad na každého klienta. Je nutné zhodnotiť predovšetkým športovnú aktivitu klienta, zaťaženie kolenného kĺbu, vek klienta a pridružené zranenia ostatných mäkkých tkanív.

Konzervatívna liečba

Ak je voľbou len fyzioterapia, musia sa úplne vylúčiť prípadné pridružené poranenia. K tomu sú určené diagnostické metódy, ako MRI, klinické vyšetrenie alebo diagnostická artroskopia. Pri diagnostické artroskopii je koleno starostlivo vypláchnuté a sú aj ošetrené event. defekty na chrupavke a ruptúry meniskov.

Ak klienti nemajú tri mesiace po kvalitne vykonanej fyzioterapii pocit nestability kolenného kĺbu, potom je možné im odporučiť zmenu športových aktivít alebo používanie ortézy na šport.

Chirurgická liečba

K operačnému riešeniu poraneného PSV sú indikovaní hlavne športovo aktívni jedinci a jedinci s kombinovaným zranením. Ak sa na základe diagnostiky zistí tiež ruptúra ​​(prasknutie) menisku je potrebné vykonať rekonštrukciu PSV, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu meniskov a iných štruktúr mäkkého kolena alebo k vzniku artrotických zmien kĺbu.

Niektoré štatistiky udávajú, že pri neliečenej nestabilite kolenného kĺbu dochádza do jedného roka k novému zraneniu vnútrokĺbových štruktúr a k postupnému vývoju artrotických zmien. Cieľom chirurgického riešenia je obnovenie stability kolenného kĺbu, čím sa zabráni ďalšiemu poškodeniu štruktúr kolenného kĺbu. Avšak aj tu je pre úspešnú liečbu s garanciou stability kolena nevyhnutná dôkladná pooperačná rehabilitácia zameraná na obnovenie svalovej sily a znovudosiahnutie stopercentne správnej funkcie operovaného kolenného kĺbu.

 


 

comments powered by Disqus