Nádor mozgu

Mozog je najdôležitejším orgánom v ľudskom tele, ktorý ovláda všetky ďalšie orgány.

Tvorí ho viac druhov buniek. Hlavné bunky zaisťujúce nervovú činnosť, sa nazývajú nervové bunky - neuróny. V mozgu sa nachádzají aj gliové bunky, nutné pre výživu neurónov, bunky mozgových blán, ktoré mozog obaľujú a tým ho ochraňujú pred poškodením a bunky, ktoré produkujú mozgovomiechový mok, ktorý sa podieľa na mechanickej ochrane mozgu a jeho výžive.

Typy mozgových nádorov

Nádory mozgu sa delia podľa buniek, z ktorých vznikajú. Rozlišuje sa teda niekoľko typov mozgových nádorov, a síce gliómy vznikajúce z gliových buniek, ependymómy, vznikajúce z buniek, ktoré vystielajú mozgové komory a nádory vznikajúce z podporneho tkaniva, čo je schwannom a meningiómy.

Príznaky nádorov mozgu

Prejavy nádorov mozgu sú veľmi rôzne. Spočiatku ochorenia nemusí byť buď žiadne, alebo môžu byť veľmi ľahké. Pacient nič nepociťuje a nádor tak nie je odhalený včas. Hlavným príznakom nádoru mozgu je zvýšený vnútrolebečný tlak. Dochádza k zvyšovaniu tlaku mozgovomiechového moku, a tým začne mozog opúchať. Tento zvýšený vnútrolebečný tlak spôsobuje bolesti hlavy, vracanie a nevoľnosť. Mení sa tiež psychika, povaha a správanie človeka. Zvyšujúci sa tlak v lebke môže viesť až k strate vedomia. Ďalšie príznaky závisí predovšetkým na tom, kde sa nádor mozgu nachádza. Môže tiež dôjsť k poruche reči, zraku, k poznávaniu ľudských tvárí a predmetov, a dokonca až k ochrnutiu určitej časti tela. Častým príznakom bývajú epileptické záchvaty.

Príčiny vzniku

Príčiny vzniku väčšiny nádorov mozgu nie sú známe. Medzi rizikové faktory sa ale radí neurofibromatóza, ktorá je dedičná, účinky vinylchloridu, ionizujúcí žiarenie a vplyv mobilných telefónov, ktorý ešte nebol preukázaný.

Diagnostika

Najčastejšie diagnostika nádoru mozgu je CT vyšetrenie. To preukáže ako expanzívny tumor, tak i kalcifikácii a kolaterálný edém. Používa sa tiež angiografia (zobrazenie ciev) a magnetická rezonancia. Angiografia má tiež tu svoj význam, pretože nádory na mozgu sú výrazne zásobený krvou. RTG lebky býva v raných štádiách negatívny. Samotný typ nádoru sa dá zistiť ťažko, a preto sa využíva histologické vyšetrenie.

Liečba

Pri liečbe nádorov mozgu rovnako ako u ostatných platí, že čím skôr je nádor odhalený, tým väčšia je šanca na vyliečenie. Liečba a nádeje na vyliečenie sa líši podľa typu nádoru. U tých najviac zhubných, akým je glioblastóm, prežije menej ako 10% chorých a naopak u menej nebezpečných je pri včasné a správnej liečbe nádeje na prežitie až 90%. Základná liečebná metóda mozgových nádorov je ich chirurgické odstránenie. Táto liečebná metóda je najradikálnejším postupom, je ale potrebné kombinovať túto liečbu s chemoterapiou a rádioterapiou. Rádioterapia ničí zvyškové bunky nádoru, ktoré bývajú po chirurgickom zákroku v mozgu prítomné. Dôležitá je aj chemoterapia, pri ktorej sa podávaním cytostatík zabraňuje rastu a množeniu nádorových buniek.

 


 

comments powered by Disqus