Pľúcny mor

Pľúcny mor je jednou z foriem moru. Jeho pôvodcom je Yersinia pestis. Z histórie sú známe veľké ničivé epidémie a pandémie moru. Ani v súčasnosti nie je choroba odstránená a stále sa objavujú ložiská infekcie. V druhej polovici roka 2017 sa pľúcny mor objavil na Madagaskare.

Pôvodca pľúcneho moru

Pľúcny mor je spôsobený gramnegatívnym kokobacilem Yersinia pestis z čeľade Enterobacteriaceae. Jej rezervoárom sú teplokrvné zvieratá, najčastejšie hlodavci, jedná sa o zoonotickú infekcii. Nakazené zvieratá však neochorie, sú len zdrojom infekcie.

Prenos a priebeh infekcie

Pneumonická forma moru je vysoko nákazlivá. K nákaze dochádza pri vdýchnutí baktérie, teda kvapôčkovou cestou. Pľúcna forma však môže vzniknúť aj sekundárne, tj. baktérie sa môžu z zápalu žliaz dýmějového moru rozšíriť aj do pľúc. Inkubačná doba je 2-4 dni.

Príznaky pľúcneho moru

  • horúčka
  • slabosť
  • bolesť hlavy
  • bolesť na hrudi
  • skrátený dych
  • kašeľ
  • vykašliavanie krvavého spúta
  • krvácanie do pľúcneho tkaniva
  • odumretie, nekróza, postihnutého tkaniva
  • vznik abscesov v pľúcach

Pacienti často umierajú na akútny respiračný distress syndróm, kedy dochádza k strate pľúcnych funkcií (pacient sa udusí), a septický šok. K tomu dochádza, ak nie je pľúcny mor liečený alebo je liečba veľa oneskorená.

Diagnostikovanie pľúcneho moru

Diagnostika pľúcneho moru môže byť zložitejšie ako u dýmějového moru. Sprvu môže vyzerať ako chrípka a zápal pľúc iného pôvodu. Chýba teda nejaký klasický znak, že sa jedná o pľúcny mor.

Odoberajú sa vzorky spúta, ktoré sa vyšetrujú na prítomnosť baktérií.
Sérologia na prítomnosť protilátok proti baktérii v krvi.

Liečba pľúcneho moru

K liečbe moru napadajícího pľúca sa využívajú antibiotiká. Najúčinnejšie sú chinolóny, streptomycín, tetracyklíny, chloramfenikol ai. Antibiotiká sú podávané vnútrožilovo.

Prevencia

Prevencia je možná iba vyhnutím sa infekcii, preventívnym podávaním antibiotík, ak je podozrenie, že sme sa dostali s nákazou do kontaktu. Vakcína neexistuje.

Autor: Drahomíra Holmannová

 


 

comments powered by Disqus