Non-Hodgkinov lymfóm

V súčasnej dobe najdiskutovanejšie ochorenie v súvislosti s diagnostikou nášho známeho speváka Karla Gotta. Čo to vlastne ten Non-Hodgkinov lymfóm je? Aké sú prognózy a dá sa mu predchádzať? V našom článku sa dozviete kľúčové informácie o tejto veľmi vážnej choroby, ktorá postihuje ľudí naprieč generácií.

Non-Hodkinův lymfom

Lymfóm (malígny čiže zhubný nádor lymfatických uzlín) sa delí na Hodgkinov lymfóm a na Non-Hodgkinov lymfóm.

Hodgkinov a Non-Hodgkinov lymfóm

Rozdiel medzi Hodgkinovho lymfómu a NHL je v mnohých aspektoch, sú rozdielne v príznakoch, veku postihnutých, prognózach a v ďalších. Hodgkinov lymfóm sa nazýva tiež malígne lymfogranulóm, choroba začína v lymfatických uzlinách a šíri sa po celom tele. NHL sú všetky typy lymfómov okrem vyššie spomínaného Hodgkinovho lymfómu. NHL je viac ako 40 rôznych druhov a najčastejšie sa objavuje Burkittov lymfóm.

Príznaky

NHL vzniká malígny transformáciou lymfocytov a vedie k poruchám imunitných reakcií. Malignity môže byť v tomto prípade rôzne agresívne, NHL sa delí na dva typy a to na lymfómy s nízkym stupňom malignity a na lymfómy s vysokým stupňom malignity. Prejav môže byť asymptomatický a príznaky sa môžu objaviť až po mnohých mesiacoch po prepuknutí choroby. Hlavným príznakom, že sa niečo deje, sú zväčšené lymfatické uzliny, ktoré môžu byť ako v oblasti krku tak v podpazuší. Tam kde je nádor prítomný tam pôsobia rôzne problémy, až to väčšinou vedie chorých k lekárovi a na lymfóm sa príde vlastne náhodou. Diagnostika sa skladá z laboratórneho vyšetrenia, RTG snímky, ultrazvuku, CT, ďalej môže byť vyšetrený cerebrospinálny mok kvôli metastázy a taktiež ECHO srdca.

Liečba

Terapia je zahájená okamžite a skladá sa z intenzívnej chemoterapie, ktorá bude aplikovaná minimálne pol roka, u agresívne formy sa môže liečba pretiahnuť na 1 až 2 roky. Preventívne sa aplikujú do chrbticového kanála cytostatiká, kvôli možnosti metastáz. Ďalej sa vykonáva ožarovanie konkrétneho postihnutého miesta. Chirurgická liečba nebýva obvyklá, lymfatické uzliny sa zle lokalizujú.

Prognóza sa u všetkých typov NHL pohybuje okolo 70 - 85% úspešného vyliečenia bez trvalých následkov, pokiaľ dôjde do jedného roka k recidíve, je prognóza však veľmi zlá.

Prevencia

Akonáhle zistíte, že strácate na váhe a máte zväčšené uzliny zájdite si k lekárovi a nechajte sa podrobiť vyšetreniu. Tak ako je tomu aj u iných chorôb, čím skôr sa na problém príde, tým lepšie a kratšia je doba liečby. NHL má priaznivé prognózy na vyliečenie v I. a II. Štádiu.


Autor: Lucie Kliková, Dis

 


 

comments powered by Disqus