Adenóm hypofýzy

Adenóm hypofýzy je nádorové, ale nezhubné ochorenie endokrinné žľazy - podmozgovej žľazy. Jedná sa o jednu z najdôležitejších žliaz s vnútornou sekréciou.

Aj keď nádor nie je sám o sebe zhubný, jeho následky môžu zapríčiniť veľmi závažné zdravotné problémy. Hypofýza je žľaza veľkosti hrášku a nachádza sa pod mozgovú spodinou priamo vedľa hypotalamu. Hypofýza a hypotalamus sú súčasťou endokrinného systému, ktorý vytvára a reguluje tvorbu hormónov, ktoré ovplyvňujú všetky tkanivá tela. Pomocou hypotalamu komunikuje endokrinný systém s nervovým systémom a s mozgom.

Príčiny vzniku adenómu hypofýzy

Adenóm vzniká na základe náhodné poruchy DNA v endokrinných bunkách hypofýzy. Vždy však záleží na druhu buniek postihnutých touto genetickou chybou, pretože každý druh endokrinné bunky produkuje iba jeden konkrétny hormón.

Pokiaľ dôjde k vyššie uvedenej genetickej chybe, ktorá je na úrovni tvorby a pôsobenia somatoliberinu či somatropínu, začne sa vyvíjať tzv. gigantizmus alebo akromegálie, čo je enormná produkcia týchto hormónov adenómom.

Typy adenómu hypofýzy:

 1. mikroadenom má priemer do 1 cm,
 2. makroadenóm má ešte väčší priemer.

Rizikové faktory

K defektu genetickej informácie môže dôjsť následkom mnohých faktorov, medzi ktoré patrí žiarenie, chemické a karcinogénne látky v liekoch, cigaretách a v niektorých potravinách.

Samozrejme že k vzniku nádoru nedôjde po zapálení jednej cigarety alebo röntgenovom ožiareniu, avšak všetky tieto faktory majú hromadný efekt, a preto keď fajčíte dlhodobo, hrozí vám zvýšené riziko týchto mutácií (defektov) v DNA, ktoré vyvolajú vznik nádorové bunky kdekoľvek.

Mimo týchto vonkajších vplyvov, ktoré možno do určitej miery ovplyvniť, tu hrá úlohu aj dedičnosť, ktorá sa ovplyvniť nedá. Ak sa vo vašej rodine vyskytlo nejaké nádorové ochorenia (a nemusí to byť len hypofýza), potom je riziko výskytu ďalších nádorov o niečo vyššie.

Diagnostika adenómu hypofýzy

 1. Vyšetrenie hladín hormónov hypofýzy a ďalšie endokrinologické testy, ktoré odhalia vyššiu nádorovú sekréciu alebo zníženie hypofyzárnych funkcií.
 2. Vyšetruje sa tiež zorné pole pomocou perimetra.
 3. Pre zobrazenie hypofyzárneho adenómu je najlepší magnetická rezonancia (MRI) s kontrastom.

Klinický obraz

 1. Adenómy hypofýzy sa rozdeľujú podľa toho, či hormóny produkujú alebo nie.
 2. Vyrastajú z adenohypofýzy tvoriace hormóny TSH, ACTH, gonadotropíny, prolaktín, THP, ktoré ovplyvňujú rast organizmu, endokrinné žľazy a laktáciu v čase tehotenstva.
 3. Hormonálne neaktívne adenómy žiadny hormón neprodukujú, ohraničujú normálnu funkciu zdravé hypofýzy - tzv. panhypopituitarismus, nádor často nepozorovane dorastá do značnej veľkosti, utláča zrakovú dráhu a pacient tak zrak stráca.
 4. Hormonálne aktívny adenómy - vysoká nadprodukcia hormónov vedie k endokrinným syndrómov.
 5. Pituitárna apoplexie môže zasiahnuť obe skupiny nádorov. Tie sa potom prejaví zhoršením zraku, náhlou bolesťou hlavy, ospalosťou a oftalmoplegií, a spôsobí krvácanie alebo infarkt v adenómu.
 6. Útlak hypotalamu a intrakraniálna (vnútrolebečná) hypertenzia môžu viesť až k bezvedomiu.
 7. Supraselárna expanzia je príčinou akútneho hydrocefalu.

Liečba

Transsfenoidálný prístup je najčastejšou operačný cestou vedúcou nosnú dutinou do vedľajšej dutiny nosnej (sinus sphenoidalis) a odtiaľ až na dno tureckého sedla priamo k adenómu. Jedná sa o veľmi šetrný prístup.

Prístup z kraniotomie sa uskutočňuje pod čelným mozgovom lalokom k tureckému sedlu, a je používaný len u veľkých nádorov šíriacich sa laterálne a do prednej jamy ďaleko od osi transsfenoidálního prístupu.

Lieková terapia

Po operácii je potrebné zabezpečiť substitučnú hormonálnu terapiu:

Hydrokortizón čo je hormón kôry nadobličiek, po operácii sa predpokladá dočasne nedostatočná sekrécia ACTH. Nepodanie tejto náhrady ohrozuje život!

Adiuretín (ADH) vo forme kvapiek, aplikuje sa, ak sa rozvinie diabetes insipidus, a pri hmotnosti moču pod 1005 g / l sa podávajú 2 kvapky ADH do dutiny nosnej.

 


 

comments powered by Disqus