Anorexia

Nechutenstvo sa odborne nazýva anorexia, čo pochádza z gréckeho slova, ktoré v preklade znamená absencia chuti do jedla. Pacient má k jedlu buď odpor, jedlo mu nerobí dobre, alebo necíti hlad. Nechutenstvo čoby príznak sprevádza celý rad patológií a chorôb. Častejšia býva u malých detí a starších ľudí. U nich môže sprevádzať aj úplne banálne choroby.

Anorexia

Príčiny vzniku anorexie

Infekčné choroby - je jedno, akého pôvodu je, či bakteriálneho alebo vírusového. Infekcie bývajú spojené s nárastom telesnej teploty a sú sprevádzané stratou chuti do jedla. Viac je toto vyjadrené, ak je infekcia v črevnom trakte - zápaly žalúdka, črevná chrípka, salmonelóza ai K nechutenstvo sa v takom prípade pridáva aj nevoľnosť, zvracanie...

Nádorové choroby - v prípade rozsevu rakovinového bujnenia po tele je výskyt nechutenstvo veľmi časté, je spojené s veľkým úbytkom na váhe.

Choroby srdca - nevoľnosť sprevádza ľavostranné srdcové zlyhanie, kedy dochádza k hromadeniu krvi v žilovom systéme, tým aj v žilách tráviacej sústavy. Dochádza k zníženiu vstrebávania živín a je znížená chuť k jedlu.

Stavy spojené so zlyhávaním obličiek a pečene, kedy nedochádza k riadnej detoxikácia organizmu od splodín metabolizmu a toxických látok. Tieto látky pôsobia aj na mozog a znižujú tak okrem iného aj chuť k jedlu.

Zápalové a autoimunitné choroby, kedy je ovplyvnený celý organizmus. Imunitný systém tvorí mnohé pôsobky, ktoré ovplyvňujú aj chuť k jedlu, v tomto prípade ju znižujú.

Užívanie liekov - jedná sa o samostatné lieky, ktorých užívanie môže vyvolať nevoľnosť, bolesti brucha, nadúvanie, plynatosť či zvracanie. V takýchto prípadoch sa chuť k jedlu znižuje. Je však možná aj iná varianta, že ide aj o tzv polypragmázii, kedy je používaná kombinácia liekov u pacientov s viacerými chorobami. Vzájomnej liekové interakcie potom môžu vyvolať nevoľnosť a nechutenstvo.

Choroby tráviacej sústavy - jedná sa o chorobe vrátane hornej i dolnej tráviacu sústavu, teda od pažeráka po konečník, vrátane pankreasu. Môže sa jednať o ezofagitídu, žalúdočné alebo dvanástnikové vredy, celiakii, zápaly čriev, nedostatočnú funkciu pankreas atd Choroby tráviaceho traktu sú často spojené s nevoľnosťou, pocitom plnosti, poruchami trávenia, ktoré sú viazané na jedlo, alebo sú ním dokonca zhoršuje. Pacient často nemá ani pocit hladu.

Psychická a psychiatrické ochorenia - nechutenstvo je časté u depresívnych a úzkostných stavov, ďalej potom aj u demenciou a v starobe vôbec. Je známa tiež samostatná klinická jednotka mentálna anorexia, kedy sa jedná o vedomé obmedzovaní príjmu potravy.

Hormonálne poruchy - mnohokrát sa nízke / vysoké hladiny hormónov spája s nechutenstvo, so zníženou chuťou do jedla, ktorá často sprevádza Addisonovej chorobe - zníženú funkciu nadobličiek.

Diagnostika anorexia

U diagnostiky nechutenstvo je potrebné vziať do úvahy všetky možné príčiny, ktorých je ale veľmi veľa. Je dôležité správne odobrať anamnézu a sústrediť sa aj na ďalšie choroby, ktoré má pacient diagnostikované a aj príznaky, u ktorých sa môže zdať, že s nechutenstvom nesúvisia. Je nutné spýtať sa na všetky lieky, ktoré pacient užíva.

Z bežných vyšetrení sa štandardne prevádza krvné odbery - krvný obraz, biochemické krvné parametre, pečeňové testy, vyšetrenie moču, hladina CRP, sedimentácie, imunologické vyšetrenie, nádorové markery.

Zobrazovacie metódy RTG, ultrazvuk, CT, magnetická rezonancia, endoskopické metódy.

Ďalší postup závisí od výsledkov predchádzajúcich vyšetrení.

Prognóza

Je nutné vylúčiť všetky možné príčiny. V prípade dlhodobého nechutenstvo dochádza k podvýžive, nedostatku živín, stavebných prvkov, ale aj minerálov a vitamínov, od toho sa odvíjajú ďalšie problémy ako anémia z nedostatku železa, opuchy z nedostatku proteínov, osteoporóza z nedostatku vápnika atď.

Liečba anorexia

Odstránenie príčiny, vyliečenie nechutenstvo vyvolávajúce choroby, upravenie dávkovania liekov. V prípade podvýživy je vhodné nasadiť výživné nápoje - nutridrinky, ktoré pokryjú potrebu živín. V ťažkých prípadoch je nutné podať živiny vnútrožilovo.

Nechutenství se odborně nazývá anorexie, což pochází z řeckého slova, které v překladu znamená absence chuti k jídlu. Pacient má k jídlu buď odpor, jídlo mu nedělá dobře, nebo necítí hlad. Nechutenství coby příznak provází celou řadu patologií a nemocí. Bývá častější u malých dětí a starších lidí. U nich může doprovázet i zcela banální nemoci.

Autor: Drahomíra Holmannová
 


 

comments powered by Disqus