Toxoplazmóza

Toxoplazmóza je infekčné ochorenie postihujúce človeka i zvieratá, ktorej pôvodcom je prvok Toxoplasma gondii. Ľudia sa môžu nakaziť prijímaním nakazeného surového mäsa alebo kontaktom s mačacími fekáliami. Vrodená toxoplazmóza je špeciálna forma, pri ktorej je plod infikovaný cez placentu od matky. Nebezpečenstvo tejto formy je dôvodom, prečo je tehotným ženám odporúča vyhýbať sa mačkám (teratogénny efekt).

Toxoplazmóza u tehotnej

Spôsob prenosu

Toxoplasma gondii je vnútrobunkový parazit. Jeho životný cyklus je veľmi komplikovaný a je charakterizovaný zmenou hostiteľa prechodného a konečného.

Vegetatívny formy parazita sa rýchlo rozmnožujú a môžu napadnúť akúkoľvek bunku človeka alebo teplokrvných stavovcov, s výnimkou červených krviniek. V priebehu tejto fázy sa tvoria protilátky, ktoré brzdia rýchlosť ich množenie. V tkanive sa vytvorí cysty s bradyzoitmi.

Konečným hostiteľom toxoplazmózy sú mačkovité šelmy, hlavne mačky domáce. Toxoplazmóza sa však môže nachádzať aj u cicavcov, hlavne u hlodavcov alebo vtákov. Len u mačkovitých šeliem prekonáva T. gondii sexuálne štádium. Medzihostiteľom T. gondii môžu byť kozy, ovce, králiky, ošípané, kravy, kurčatá a iné vtáky. U všetkých zvierat môžu byť prítomné infekčné štádiá v tkanivách (svaloch alebo mozgu). Tkanivové cysty sú životaschopné dlhú dobu, snáď celý život zvieraťa.

Spôsob nákazy

Trus mačiek

Rozmnožovanie parazita prebieha v črevnej sliznici mačky a príbuzných mačkovitých šeliem. S trusom mačky sa vylučujú z jej tela oocysty, ktoré sú zdrojom nákazy človeka. Oocysty sa do tela zvierat dostávajú potravou a vyvolajú buď ochorenie, alebo skrytú infekciu v podobe cýst v rôznych orgánoch vrátane svaloviny. Mačka sa pravdepodobne nakazí najčastejšie z mäsa divokých a hospodárskych zvierat. Vývojový kolobeh parazita sa potom v jej črevách dokončuje. U iných zvierat nebola možnosť rozmnožovania parazita dokázaná. Ani mačka však nie je označovaná za významný zdroj priameho nakazenia človeka, pretože vylučovanie zárodkov toxoplazmózy trusom trvá krátko - len pri jej prvom nakazení (2 - 3 týždne), po ktorom mačka získava odolnosť a pri novom nakazení už zárodky nevylučuje. Preto sa so zárodkami v truse stretávame v praxi len veľmi zriedka a prevažne u mladých mačiek, ktoré majitelia kŕmia nedostatočne premrazeným mäsom, alebo u mačiek loviacich myši, vtáky a pod.

Pre nákazu z trusu mačiek platí:

 • Človek, ktorý prišiel do styku s toxoplazmózou, získava odolnosť rovnako ako mačka a už sa nemôže druhýkrát nakaziť.
 • Pravdepodobnosť nakazenia sa človeka od mačky je veľmi malá - mačka môže vylučovať oocysty v prípade nákazy len 2 až 3 týždne.
 • Nakaziť sa môžeme výlučne z trusu mačky. Pri čistení mačacieho WC je preto vhodné používať rukavice. Navyše - trus začína byť nákazlivý až na druhý deň, takže ak čistíme mačacie WC každý deň, možnosť nákazy je minimálna.
 • Mačka chované v byte a kŕmená vhodnou stravou sa nemôže nakaziť.
 • Treba myslieť na schopnosť parazita dlhodobo prežiť (1 rok) v pôde a pieskoviskách, kam mačky vykonávajú svoju potrebu. Pri práci v záhrade je preto tiež vhodné pracovať v rukaviciach.
 • Konzumácia surového alebo nedostatočne tepelne spracovaného mäsa

Nákaza je možná napríklad z nedostatočne tepelne spracovaného, či surového ovčieho, alebo hovädzieho mäsa. Ľudia nakazení toxoplazmózou sú zvyčajne milovníkmi tatárskych biftekov a neprepečený steakov. Dobre tepelne upravené mäso je nezávadné, pretože už pri zahriatí mäsa na teplotu 66 ° C sa spoľahlivo ničia vývojové štádia parazita v mäse rovnako ako zamrazenie mäsa na niekoľko dní v mraziacom boxe.

Prenos nákazy z matky na plod

V prípade, že sa žena v priebehu tehotenstva nakazí, nakazí cez placentu aj svoje nenarodené dieťa.

Druhy toxoplazmózy

Získaná toxoplazmóza

 • Uzlinová forma toxoplazmózy sa prejavuje zdurením uzlín pod čeľusťou, ale aj pod pažou, či na slabinách.
 • Očná forma sa vyznačuje zápalovým postihnutím očného aparátu, najčastejšie zápalom sietnice.
 • Mozgová forma toxoplazmózy sa prejavuje u imunodeficitných osôb (osoby s poruchami imunity), napríklad u ľudí s
 • opakujúcimi sa infekciami.
 • Gynekologická forma sa môže prejaviť sterilitou, opakovanými potratmi, patologickým tehotenstvom, pôrodom postihnutých alebo mŕtvych detí.

Vrodená toxoplazmóza

Primárna infekcia matky počas tehotenstva predstavuje nebezpečenstvo prenosu infekcie na plod cez placentu. Táto forma toxoplazmózy u detí sa nazýva vrodená (kongenitálna). Pre ďalší vývoj plodu je veľmi dôležité, v ktorom období tehotenstva sa žena nakazila. U nás sa vrodená toxoplazmóza vyskytuje vzácne aj postihnutého jedinca sa prejavuje niektorými komplikáciami, z ktorých najčastejšie sú psychické a telesné zaostávanie, škúlenie, zápaly sietnice, kalcifikácie v mozgu, kŕče.

Príznaky toxoplazmózy

Získaná forma

 • horúčka
 • Bolesti hlavy a očí
 • rozmazané videnie
 • zdurenie uzlín
 • bolesti svalstva
 • únava
 • zväčšená slezina
 • poruchy spánku
 • emočná labilita
 • Schizofrénia

Vrodená forma

 • vývojové poruchy
 • Psychické a fyzické poškodenie
 • Poškodenie zraku až slepota

Liečba

S liečbou treba začať čo najskôr. Bezpríznakové a ľahšie formy toxoplazmózy u osôb, ktoré nie sú imunitne oslabené, sa spravidla nelieči, alebo sa podávajú prostriedky posilňujúce imunitný systém. Osoby s nedostatočnou imunitou, s očným alebo iných orgánovým ochorením a predovšetkým tehotné ženy s podozrením na infekciu v tehotenstve a deti s vrodenou alebo získanou toxoplazmózou je potrebné liečiť. Väčšinou sa toxoplazmóza lieči v špecializovaných ambulanciách infekčných oddelení nemocníc. Lieči sa kombináciou liekov potláčajúcich látky, ktoré Toxoplasma potrebuje pre svoj vývoj a antibiotikami.

Prevencia

Prevencia infekcie oocystami vylučovaných mačkami

 • Umývanie ovocia a zeleniny pred konzumáciou.
 • Ochrana jedla pred muchami, švábmi a pod.
 • Vyhnúť sa kontaktu s materiálmi, ktoré sú potenciálne kontaminované výkalmi mačiek, príp. používanie rukavíc pri manipulácii s takýmito materiálmi.
 • Dezinfekcia mačacej toalety vriacou vodou (5 minút).
 • Doma chované mačky nekŕmiť surovým mäsom, ktoré nie je ohrievané minimálne na 70 ° C, alebo premrazené minimálne na mínus 20 ° C po dobu niekoľkých dní, odporúčame 48 hodín, vtedy sa usmrtia zárodky v cystách. V chlade sú cysty schopné infikovať naďalej.

Prevencia infekcie z mäsa, vajec a mlieka

 • Nedotýkať sa sliznice úst a očí pri manipulácii so surovým mäsom.
 • Umývať kuchynské povrchy, ktoré prišli do styku so surovým mäsom.
 • Variť vajcia, nepiť nepasterizované a nezvarené mlieko.

Prevencia infekcie alebo ochorenia tehotnej ženy

 • Ak tehotná žena chová mačky, počas tehotenstva neprichádzať do styku s výkalmi mačiek.
 • Neprichádzať do styku s mačkami chovanými vonku, alebo cudzími mačkami.
 • Kŕmiť bytové mačky výsostne hotovou potravou, alebo hovädzím mäsom vhodne tepelne upraveným.
 • Nejesť surové, alebo nedostatočne tepelne upravené mäso, vajcia, mlieko.
 • Prevencia infekcie alebo ochorenia plodu u tehotnej ženy
 • Prevencia infekcie matky.
 • Sérologické testovanie žien v riziku.
 • Liečba akútnych infekcií v tehotenste znižuje možnosť prenosu T. gondii na plod až o 60%.
 • Stanovenie infekcie plodu pomocou ultrazvuku, amniocentézou a sérologickým vyšetrením vzorku krvi.
 • Liečba plodu znižuje závažnosť ochorenia.
 


 

comments powered by Disqus