Alkoholizmus

Syndróm závislosti na alkohole je definovaný ako zmena na úrovní fyzickej, správanie, duševného života i myslenia a poznávania na podklade príjmu alkoholu. Alkohol sa stáva ústredným bodom v ALKOHOLIKOVO živote. Hnacím motorom je túžba po alkohole, ktorá je nekontrolovateľná. Pijan si uvedomuje dôsledky alkoholizmu na svoj ​​život, je si vedomý následkov, ale nemôže skončiť.

Začiatky alkoholizmu

Príznaky

V tele spracovanie liehu alkoholdehydrogenázou na acetaldehyd a ďalej na kyselinu octovú. Väčšina alkoholu však dôjde do čreva. Odtiaľ veľmi ľahko (vďaka tomu, že etanol malá a dobre prestupná molekula) prestupuje do krvného obehu. Dlhodobé užívanie alkoholu má za následok zmeny v psychickom stave aj stavu orgánov. Alkoholizmus stojí tiež za psychickými zmenami. Prítomné sú depresie, úzkosti, panika, samovražedné a sebapoškodzujúce sklony.

Liečba alkoholizmu

Alkoholizmus je liečený protialkoholickej liečbou, ktorá môže byť ambulantná alebo za hospitalizácie. Po dokončení liečby je nutná doživotná striktné abstinencie.

Liečba pozostáva z

  • psychoterapia, ktorá je jednak individuálne, skupinové i manželská,
  • sú poriadané odborné prednášky,
  • pracovná terapia,
  • alkoholici si píšu denník, vypracovávajú životopis,
  • relaxačné techniky na zvládnutie stresu,
  • prísny režim s dôrazom na dodržiavanie povinností ai.,
  • resocializácia - zlepšenie zapojenia do spoločnosti aj zdravotného stavu.

Prognóza

Je nutná celoživotná abstinencia, kontrolované pitie u "bývalého" alkoholika nie je možné. Aj napriek dobrý výsledok v odvykaní sa vysoké percento alkoholikov po ukončení liečby k alkoholu zasa vracia. Tu hrá dôležitú úlohu zázemie a motivácie alkoholika v pokračovaní v abstinencii.


Autor: Drahomíra Holmannová

 


 

comments powered by Disqus