Farbosleposť

Farbosleposť je porucha farebného vnímania, ktorá v určitej miere ovplyvňuje zrak človeka a znemožňuje mu rozpoznávať konkrétne farby. Odborne je farbosleposť označovaná ako daltonizmus, ktorá dostala svoje meno podľa anglického prírodovedca Johna Daltona, ktorý sám touto poruchou trpel a ako prvý ju tiež vedecky opísal. V celkovej populácii trpí daltonismem približne 9% mužov a 0,4% žien.

Farbosleposť

Príznaky

Farbosleposťporucha farebného vnímania

Týka sa časti tela

Diagnóza

Typy farbosleposti

Typy farbosleposti sa delia podľa závažnosti na úplnú farbosleposť, kedy človek vníma len odtiene šedej, a na čiastočnou farbosleposť, kedy sa jedná o poruchu vnímania len niektorej z farieb. Porucha vnímania červenej a zelenej býva gonosomálně recesívne dedičná, a gén zodpovedný za túto poruchu sa nachádza na chromozóme X, a z tohto dôvodu je porucha vnímania červenej a zelenej farby najčastejšia.

Typy farbosleposti delíme na:

  • Protanopia - je poruchou farbocitu, kedy postihnutý nie je schopný vnímať červenú farbu. Čiastočná porucha je nazývaná protanomália.
  • Deuteranopia - je neschopnosť vnímania zelenej farby. Čiastočná porucha tohto druhu sa nazýva deuteranomália.
  • Tritanopia - v tomto prípade nevníma postihnutý modrú farbu a čiastočná porucha sa označuje ako tritanomália.

Aby sa mohla porucha vnímania červenej a zelenej prenášať viac aj na mužov, stačilo by, keby touto poruchou trpel len jeden z rodičov, pretože na ženy sa táto abnormalita prenáša iba vtedy, kedy na ňu trpí oboch rodičov. Je to preto, že žena má dva chromozómy X, a ak je jeden porušený, zostáva stále druhý, ktorý porušený nie je. Taká žena je potom len prenášačkou tejto poruchy, ktorú môže následne zdediť niektorý z potomkov.

Príčiny farbosleposti

V ľudskom tele sa nachádzajú tri druhy svetlocitlivých čapíkov, ktoré zasielajú informácie o farbách objektov do mozgu, ktoré človek pozoruje.

Ak sú niektoré tieto čapíky poškodené, alebo či niektorý z nich chýba, je vnímanie farieb u postihnutých obmedzené. Farbosleposť môže byť teda buď vrodená, čo zahŕňa oveľa viac prípadov, alebo niekedy aj získaná. Získané poruchy vnímania farieb nebývajú príliš časté, ale môžu vzniknúť aj kvôli niektorým chronickým ochorením, medzi ktoré patrí napr. poruchy nervu oka, funkčná porucha žltej škvrny, cukrovka, zelený zákal (glaukóm), ale aj na základe užívania liekov alebo úrazu.

Ako farboslepí ľudia vidia

Ak všetky čapíky v sietnici fungujú správne, môže človek vidieť normálne. Ale ak niektorý z druhov čapíkov nepracuje správne alebo sa správne nevyvinul, potom množstvo vnímaných kombinácií farieb značne poklesne.

Ľudia trpiaci farbosleposťou majú tiež problémy s čítaním bezpečnostných upozornení, najrôznejších tabúľ a symbolov, a preto nesmie vykonávať určité povolania, ako je napr. elektrikár alebo rušňovodič, ale problémy sa môžu objaviť aj v iných povolaniach, ako napríklad v módnom, umeleckom či kreatívnom priemyslu , kde je vnímanie farieb veľmi dôležité.

Diagnostika

Pre očný test sa najčastejšie používa skríningový očný test čiže Ishiharův test. Ishiharovy testy sú tiež niekedy označované ako pseudoizochromatické tabuľky, čo sú kruhové obrázky, ktoré sú tvorené rôzne farebnými, jasnými a veľkými body. Tieto body potom zostavujú písmená, číslice a geometrické tvary, ktoré sa rysujú na pozadí inak sfarbených bodov, Vyšetrovaný pacient má za úlohu, správne identifikovať ukryté znaky. Zdravý človek zvládne tieto ukryté skryté symboly rozoznať bez problémov, ale pre farvoslepého to môže byť ťažké.

Liečba

Pre pacientov, ktorí trpia vrodenou poruchou vnímania farieb, neexistuje v súčasnosti žiaľ žiadna liečebná metóda, pomocou ktorej by bola možné ich vadu odstrániť. Liečiť sa dajú len choroby, ktoré môžu byť príčinou vzniku získanej farbosleposti.

Daltonizmus možno ale do určitej miery korigovať používaním rôznych optických pomôcok. Jedná sa napr. o kontaktné a okuliarové šošovky, ktoré sú určené práve k úprave porúch faebného vnímania, a tiež špeciálne okuliare pre farboslepé. Tieto okuliare uľahčujú postihnutým rozoznávanie jednotlivých farieb a zosilňujú ich sýtosť. Pretože sa však jedná o pomerne cenovo nákladnú záležitosť, je vhodné poradiť sa o kúpe takejto pomôcky najskôr poradiť s lekárom.

 

 


 

comments powered by Disqus