Zakalenie sklovca

Ak si úplne na prvýkrát všimnete, že sa vám v očiach objavujú akési bodky, tak sa jedná o tzv. zákalky. Avšak tieto zákalky sú väčšinou úplne normálne a neškodné. Niektoré ale môžu naznačovať skryté problémy a vy by ste o nich mali informovať svojho očného lekára.

Čo sú sklovcové zákalky

Sklovcové zákalky sú malé nepravidelné tvary, ktoré sa pomaly pohybujú cez zorné pole. Často vyzerajú ako:

  • malé tmavé škvrnky alebo bodky
  • nitky alebo vlákna
  • kúsky pavučín

Jedná sa malinké kúsočky nečistôt, ktoré sa voľne pohybujú v sklovci. Sklovec je hmota podobajúci sa rôsolu alebo želé. Tá vypĺňa očnú buľvu a pomáha jej udržať určitý tvar. Pri pohybe zákalky niekedy vrhajú tieň na sietnici a vy ich potom vidíte ako spomínané bodky.

Čo spôsobuje vznik sklovcových zákalkov?

Sklovcové zákalky vznikajú zmenami v sklovci, ktoré sú podmienené vekom. Keď oči starnú, tak dochádza k degenerácii rôsolu sklovca. Ten sa stáva tekutějším, začína sa svrašťovat a odchlipuje sa od vnútornej strany očnej buľvy.

Zákalky sa môžu objaviť aj vtedy, keď dôjde k odlúčeniu sklovca od povrchu sietnice a v týchto prípadoch môže stimulácia sietnice dosť často vyvolať záblesky v očiach.

Občas sa môže stať, že tento odlúčený kúsok na seba naviaže aj malú časť sietnice, a toto odchlípenie sietnice spôsobí krvácanie do sklovca, a to potom vidíte ako zhluk malých bodiek. V tomto prípade okamžite vyhľadajte očného lekára.

Ďalšími príčinami vytvorenia zákalkov býva krvácanie a zápal v očnej buľve, ktoré sú spôsobené poranením cievok, natrhnutím sietnice alebo inými poraneniami.

Kedy vyhľadať očného lekára

Ak sa u vás očné zákalky alebo záblesky objavia, okamžite o nich informujte svojho očného lekára, a to hlavne, ak sa objavia náhle. Často ide o odchlípenie sietnice, ktoré môže viesť až k slepote.

Svojmu očnému lekárovi by ste mali oznámiť všetky zmeny videnia alebo zraku, napríklad práve zákalky. Zákalky možno niekedy vidieť len počas vyšetrenia, najmä ak sa nachádzajú v blízkosti sietnice.

Liečba sklovcových zákalkov

Sklovcové zákalky nie je nevyhnutne väčšinou nijako liečiť. Ale ak sú zákalky dosť veľké alebo početné a zhoršujú kvalitu zraku, potom vám môže očný lekár na ich odstránenie odporučiť chirurgický zákrok alebo laserovú terapiu.

Laserová terapia na odstránenie zákalkov

V tomto prípade liečby zameria očný lekár laserový lúč na nečistoty, ktoré sa nachádzajú v sklovci. Tie sú laserom rozbité na menšie čiastočky, ktoré sú potom oveľa menej vidieť. Laserová terapia pre odstránenie zákalkov je ešte v experimentálnej fázi a bežne sa nepoužíva. Po jej ukončení nastalo u niektorých klientov zlepšenie stavu, avšak u iných to bolo len minimálne alebo vôbec. U laserovej terapie je riziko, že pokiaľ je laser zameraný nesprávne, môže poškodiť sietnicu.

Operácia zákalkov sklovca

Druh operácie, pri ktorej očný lekár vyberie malým rezom sklovec z oka a nahradí ho hmotou, ktorá udrží správny tvar očnej buľvy, sa nazýva Vitrektomie.

Nový sklovec je produkovaný v ľudskom tele prirodzene, a ten túto hmotu postupne nahradí. Ale stáva sa, že táto operácia neodstráni sklovcové zákalky úplne, pretože tie sa môžu znovu tvoriť aj po vykonaní Vitrektomie.

 


 

comments powered by Disqus