Brušná prietrž

Prietrž je oslabenie alebo natrhnutie brušných svalov. Rovnako ako sa duša tlačí cez poškodenú pneumatiku, vnútorná výstelka brucha sa tlačí cez oslabenú oblasť brušnej steny tak, že vytvára kapsu podobnú malému balóniku a môže spôsobiť viditeľné vydutie pod kožou.

Brušná prietrž

Tlak tkanív cez oslabenú oblasť môže spôsobovať výraznú bolesť a ťažkosti. Vznikajú v akejkoľvek časti brušnej steny, ale najčastejšie sa vyskytujú v slabinách. Približne 80% prípadov operácií tvorí prietrže v slabinách. Prietrž sa tiež môže vytvoriť v mieste predchádzajúcej operácie.

Typy prietrže

Prietrž klasifikujeme podľa jej anatomického uloženia.

Brániční prietrž

Nazýva sa hiátová hernia a veľmi často sa vyskytuje. Nemusí sa žiadnym spôsobom prejavovať, môže spôsobovať rad závažných komplikácií. Časť žalúdka sa vyklenie do hrudníka skrze oslabenú bránicu.

Brušná prietrž

Objavuje sa na mieste predchádzajúceho chirurgického zákroku a je známa ako brušná (ventrálná) prietrž alebo prietrž v jazve. Tieto prietrže sa môžu objaviť týždne, mesiace alebo roky po chirurgickom zákroku a môžu mať rôzne veľkosti od malých až po veľmi veľké a komplexné. Ak si myslíte, že máte brušné kýlu, je dôležité, aby ste navštívili svojho lekára, pretože táto prietrž sa môže rozšíriť a môže byť príliš komplikované urobiť jej nápravu.

Pupočná prietrž

Tieto prietrže sa vyskytujú v blízkosti pupku, pretože táto oblasť je prirodzene oslabená cievami pupočnej šnúry. Často sa vyskytujú u novorodencov hneď po narodení a môžu byť riešené vo veku troch až štyroch rokov. Avšak, oblasť oslabenie pretrváva po celý život a môže sa kedykoľvek neskôr prejaviť. U dospelých sa neriešené pupočné prietrže môžu časom progresívne zhoršovať. Občas sa vyskytujú kvôli brušnému tlaku spôsobenom nadmernou hmotnosťou, kašľom alebo tehotenstvom.

Trieslová prietrž

Táto prietrž najčastejšie postihuje mužov. Vyskytuje sa v časti brušnej steny zvanej trieslovinový kanál, do ktorého zostupujú semenníky chlapca pred narodením. Tým vzniká prirodzený defekt zvaný vnútorný trieslovinový prstenec, z ktorého sa môže vytvoriť prietrž v prípade, že nedôjde k jeho správnemu uzavretiu. Cez tento otvor môžu následne vystupovať čreva a vytvárať tlak na brušnú stenu.

Trieslovinové prietrže sa nachádzajú v podbrušku v blízkosti alebo v susedstve lonovej oblasti. Občas sa môžu vyskytnúť na oboch stranách a ak sa tak stane, hovoríme o obojstranné (dvojstranné) trieslovinové prietrži. Trieslovinové prietrže spolu s femorálnou kýlou tvoria dva typy trieslovinové prietrže ktoré môžu spôsobovať bolesť zasahujúce do horného stehna alebo miešku.

Femorálna prietrž

Jedná sa o typ trieslovinové prietrže, ktorá sa často vyskytuje u žien, ale môže sa vyskytnúť aj u mužov. Tieto prietrže sa vyskytujú tesne pod zhyby slabín a zvyčajne sú výsledkom tehotenstva a pôrodu. Oslabenie spodnej časti slabiny umožní črevnému vaku poklesnúť do femorálneho kanála, miesta v blízkosti femorálných ciev, ktoré prenášajú krv z nôh. Tieto prietrže sa majú tendenciu inkarcerovať alebo zaškrtiť častejšie ako trieslovinové. Preto, keď je už taká prietrž diagnostikovaná, skorá náprava je veľmi doporučovaná ešte predtým, než dôjde k uvedeným komplikáciám.

Prietrž medzistavcovej platničky

Chrbtica obsahuje mnoho stavcov, ktoré chránia miechu a sú podporou pre držanie tela. Medzi stavcami sa nachádzajú medzistavcové platničky. Ak sú medzistavcové platničky stlačené, vzniká tlak na miechu a nervové korene prebiehajúce vnútri chrbticového kanálu.Tento stav vzniká najčastejšie v krčnej a bedrovej oblasti.

Najčastejšie príznaky prietrže medzistavcovej platničky sú bolesť v chrbtici, znecitlivenie, tŕpnutie alebo slabosť končatín. Lokalizácia závisí na poškodené oblasti chrbtice. Pri poškodení v oblasti krčnej chrbtice bude bolesť vyžarovať do ramien a horných končatín, pri poškodení v oblasti bedrovej chrbtice vyžaruje bolesť do dolných končatín.

Príčinou výnika je najčastejšie nadmerná námaha pri zdvíhaní ťažkých bremien, alebo úraz pri športe.

Prietrž je rozdelená do troch fáz: "miernú kýlou" je označené iba počiatočné povolenie väzov, o "vybočenú kýlu" ide, ak už boli poškodené väzy, ale platnička zostala na svojom pôvodnom mieste. "Vysunutá prietrž" znamená, že platnička sa už nenachádza medzi dvoma stavcami. Hernia disku v bedrovej časti chrbta je veľmi častým javom spôsobeným podráždením nervov, ktorý vychádza z tejto oblasti, ako sedací nerv, ktorý postihuje nohy. Najviac postihnutými pacientmi bývajú muži v rokoch od 35 do 50 rokov.

Získané a vrodené prietrže

Prietrže môžu byť klasifikované podľa toho, kedy vzniknú. Osoba sa môže s kýlou narodiť alebo sa prietrž vyskytne ako dôsledok činnosti.

Získané prietrže sú spôsobené životnými situáciami ako sú pôrod, prírastok na hmotnosti a iné prípady svalového napätia. Vrodené prietrže sú prítomné pri narodení a vznikajú z dôvodu oslabenia brušnej steny. Prietrže u detí sú takmer vždy vrodené.

 


 

comments powered by Disqus