Srdcové zlyhanie

Srdcové zlyhanie je patologický stav, pri ktorom je porušená čerpacia funkcia srdca. Srdcový sval je tak poškodený a nedokáže organizmu dodávať potrebné množstvo krvi a zaistiť jej dostatočný výdaj.

V závislosti na príčine môže vzniknúť akútne alebo sa môže vyvinúť v pozvoľne sa rozvíjajúci chronický stav. Takmer všetky chronické srdcové ochorenia môžu viesť k srdcovému zlyhaniu.

Srdce sa potom snaží túto slabosť rôzne kompenzovať – môže dochádzať k zväčšeniu veľkosti srdca (dilatácia srdca), zvýšeniu srdcovej frekvencie (tachykardia) alebo k zosilneniu srdcového svalu. Tieto mechanizmy však situáciu vyriešia iba krátkodobo, pretože už aj tak choré srdce jedine preťažujú a spôsobujú jeho ďalšie poškodenie a oslabenie, čím sa stav srdca dalej zhoršuje.

Príčiny srdcového zlyhania

K srdcovému zlyhaniu môže dochádzať v dôsledku celého radu ochorení, ktoré srdcový sval poškodzujú.

Najčastejšími a najvýznamnejšími príčinami sú:

 • dlhodobo vysoký krvný tlak,
 • ochorenie vencovitých tepien (ischemická choroba srdca), najmä infarkt myokardu,
 • diabetels mellitus (cukrovka),
 • poškodenie srdcového svalu chemoterapiou, rádioterapiou či dlhodobého užívania alkoholu alebo drog,
 • zápaly srdcového svalu (myokarditídy) hlavne vírusového pôvodu,
 • srdcová arytmia s príliš rýchlym pulzom, napríklad pri fibrilácii predsiení,
 • rodinné alebo genetické predispozície k ochoreniu srdcového svalu,
 • chlopňové chyby,
 • vrodené srdcové chyby, ktoré môžu viesť k srdcovému zlyhaniu aj u mladých ľudí,
 • iné,výnimočné príčiny.

Medzi ďalšie rizikové faktory pre vývoj srdcového zlyhania patrí napr. vysoká hladina cholesterolu, strava s vysokým obsahom tuku, fajčenie, nedostatok pohybu a nadváha.

Diagnostika

Základom stanovenia diagnózy je klinické lekárske vyšetrenie. Existuje niekoľko systémov, podľa ktorých sa určuje diagnóza srdcového zlyhania. Medzi najčastejšie patria tzv. Framinghamské kritériá, ktoré sa stanovujú na základe dát získaných z veľkej Framinghamskej štúdie.

Tieto kritériá delíme na hlavné a vedľajšie:

Hlavné kritériá

 • zväčšené srdce na röntgene (kardiomegalia)
 • pľúcny opuch
 • srdcový cval (počuteľná tretia ozva)
 • nočná záchvatovitá dýchavičnosť
 • pri počúvaní pľúc počuteľné chrumky
 • rozšírenie krčných žíl
 • tlak krvi v pravej predsieni nad 16 cm H2O
 • pozitívny hepatojugulárny reflux (tlak na oblasť pečene vedie k vzostupu náplne krčných žíl)
 • pokles hmotnosti o minimálne 4,5 kg počas 5 dní liečby

Vedľajšie kritériá

 • tachykardia nad 120 tepov za minútu
 • nočný kašeľ
 • tekutina (výpotok) v pohrudničnej dutine
 • dýchavičnosť pri bežnej námahe
 • zníženie vitálnej kapacity pľúc o jednu tretinu oproti zaznamenanej maximálnej hodnote
 • obojstranné opuchy okolo členkov
 • zväčšenie pečene

Za dôležité pre diagnózu srdcového zlyhania sú považované aj typické prejavy, nález na echokardiografii a pozitívny efekt nasadenej liečby.

Príznaky

Najčastejšími príznakmi srdcového zlyhania je dýchavičnosť s rôznou škálou intenzity. V tomto prípade sa jedná o dýchavičnosť vnímané pri väčšej námahe až po ťažkú ​​dýchavičnosť, ktorá sa objavuje v pokoji pri edéme pľúc. Ďalej sú to zvýšená únavnosť, celková slabosť alebo točenie hlavy, chladné končatiny pri ich nízkom prekrvení a častejšie nočné močenie následkom zvýšeného prekrvenia obličiek v ľahu a pri ich zníženom prekrvení.

Pravostranné zlyhanie srdca sa prejavia opuchmi dolných končatín, nárastom hmotnosti, bolesťami v pravom rebríčku kvôli zväčšenému prekrveniu pečene, nechutenstvom, cyanózou, vyššou náplňou krčných žíl av ťažkom prípade až podkožným opuchom na väčšine tela.

Častým sprievodným príznakom srdcového zlyhania sú srdcové arytmie. Chorý preto môže pociťovať búšenie srdca (palpitáciu)) alebo u neho môže občas dôjsť k náhlej strate vedomia (synkopii). Závažná arytmia môže zapríčiniť aj úmrtie. Tiež sa môžu vyskytnúť prejavy základnej choroby, ako sú napr. bolesti na hrudi pri námahe u chorého trpiaceho ischemickou chorobou srdca a pod.

Liečba

Dobrou správou je, že toto ochorenie možno účinne liečiť. Bolo by však dobré vystavať sieť ambulancií pre srdcové zlyhanie, aby pacienti získali ešte efektívnejšiu starostlivosť. Keby táto ambulantná súčasť bola posilnená, znížili by sa náklady na hospitalizáciu.

U pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním je potrebné užívať stále lieky umožňujúce srdcu pracovať efektívnejšie. Lekári sa pritom snažia obmedziť ochorenie pacienta čo najviac v bežných činnostiach.

Srdcové zlyhanie má pestrú škálu príznakov. Záleží ale na tom, ako veľmi obmedzená funkcia je. Svoj význam má v každom prípade pohybová aktivita! Priaznivo pôsobia krátke prechádzky a u niektorých pacientov dôjde dokonca k takému zlepšeniu stavu, že môžu vykonávať aj väčšiu fyzickú aktivitu. Nič sa však nemá preháňať, a preto majú lekári k dispozícii rôzne záťažové testy, ktorými určia možnú mieru záťaže.

 

 

 


 

comments powered by Disqus