Eklampsia

Eklampsia je život ženy aj dieťaťa ohrozujúci stav, ktorý ju môže postihnúť v priebehu tehotenstva alebo v najbližších minútach po pôrode. Väčšinou je komplikáciou preeklampsie môže sa však objaviť aj bez predchádzajúcich ťažkostí. Ide o poruchu funkcie v mozgu a prítomnosť tonicko-klonických kŕčov.

Rizikové faktory a príčiny vzniku eklampsie

U niektorých žien je riziko eklampsie zvýšené, toto riziko je spojené s:

 • Predchádzajúcim výskytom preeklampsie, môže prejsť v eklampsii
 • Predchádzajúcim výskytom preeklampsie, môže prejsť v eklampsiiVekom, eklampsiou sú ohrozenejšie veľmi mladé, násťročné rodičky, alebo naopak ženy, ktoré majú nad 35 rokov
 • Obezitou
 • Prítomnosťou eklampsie v rodine, ak sa v rodine tento stav vyskytol, je riziko eklampsie u tehotnej vyššie
 • Vysokým krvným tlakom, pacientky, ktoré dlhodobo trpia vyšším krvným tlakom, sú tiež vo väčšom riziku
 • Ďalšími systémovými chorobami, napr. systémový lupus, tehotenská cukrovka (gestačný diabetes), choroby obličiek atď.

Príčina vzniku eklampsie

Presná príčina vzniku eklamptického stavu však nie je doteraz známa. Každý prípad je úplne jedinečný a jednotlivé prípady sa od seba môžu značne líšiť. U pacientok však dochádza ku generalizovanému spazmu v centrálnej nervovej sústave, tj. dôjde k zúženiu ciev a zníženiu prietoku krvi mozgom, čo vedie k nedostatku kyslíka v mozgu a jeho opuchu s možnosťou trvalého poškodenia.

Príznaky

 • Silné bolesti hlavy
 • Nestabilita, závraty
 • Nevoľnosti so vracaním
 • Kŕče postihujúce celé telo, mnohokrát vyzerajú ako epileptické, ale po prestania sa môžu vrátiť (opakujúce sa kŕče sa nazývajú status eclampticus). Kŕče postihujú tiež svaly hrudníka a bránice, čo vedie k narušeniu dýchanie
 • Opuchy končatín a tváre
 • Pľúcný opuch
 • Kóma, strata vedomia
 • Úmrtie pacientky

Liečebné postupy pri eklampsii

Liečba musí byť okamžitá, najčastejšie v spolupráci s gynekológmi a intenzivisty. Je nutné žene zabezpečiť dostatočný prísun kyslíka a možnosť aplikovať lieky žilou, tj. zabezpečiť žilová vstupy, zaviesť kanylu. Do žily sa podávajú lieky, ktoré tlmia kŕče, napr. Diazepam, ďalej potom horčík.

V prípade dýchavičnosti je možné zaintubovat a napojiť na umelú pľúcnu ventiláciu.

Niekedy sa zavádza nazogastrickou sonda, tj. sonda vedená nosom do žalúdka, tým sa zabráni stave, že by sa vrátil obsah žalúdka do pažeráka a vyšie a mohlo by dôjsť k vdýchnutiu a udusenia, popr. následnému rozvoju zápalu pľúc.

Ak je prítomný vysoký krvný tlak je nutné podať antihypertenzíva.

Jedinou skutočnou liečbou je ale ukončenie tehotenstva, a to bez ohľadu na to, či je dieťa schopné prežiť.

 


 

comments powered by Disqus