Vychýlená nosná prepážka

Nosná prepážka je štruktúra, ktorá je tvorená chrupavkou a kosťou a delí nosnú dutinu na dve polovice. Pri jej vychýlení môže dôjsť k rôznym ťažkostiam, ktoré sú následne riešené lekármi ORL (ušné-nosné-krčné). Toto vychýlenie nosnej prepážky predstavuje estetický defekt, ktorý môže byť základom sociálneho handicapu, alebo funkčné poruchy.

Príčiny vychýlenia

S vybočenou alebo deviovanou nosnou prepážkou sa človek vo väčšine prípadov už narodí. Ide vlastne o nepomer medzi vývojom a rastom kosteného a chrupavkového tkaniva nosa. Menej často býva tiež „získaná“, a to na základe úrazu nosa.

Prejavy vybočenia nosnej prepážky

Nikto z ľudí nemá identické nosy a ani dve nosné prepážky nevyvinuté rovnomerne. Určitý stupeň odchýlky má až 90% ľudí, pričom väčšina z nich o tom ani nevie, ale pre určitú časť je to nepríjemnosť v podobe horšieho dýchania, chrápania počas spánku, častejšieho prebúdzania, k možnému vzniku migrény, spánkového apnoe, chronickej nádchy, zápalom vedľajších dutín nosových apod. Ak sa problém nerieši, potom môže vyústiť do ďalších komplikácií.

Obe nosné dierky prestávajú pracovať rovným dielom. Jedna totiž musí odolávať prívalom vzduchu, čím je porušovaná jej sliznica, zatiaľ čo druhá zaháľa. V dierke, kde je vzduchu nedostatok, sa prítomný sekrét stáva dokonalým prostredným pre množenie baktérií.

Diagnostika

Diagnózu vykonáva lekár ORL, ktorý chorého s vyššie spomenutými problémami vyšetrí. Do nosa môže nahliadnuť špeciálnym rozvieračom nosnej dierky, alebo môže použiť endoskopický prístroj.

Liečba

Liečba vychýlenia alebo akýchkoľvek deformít nosnej prepážky je vo väčšine prípadov chirurgická a môže jej byť:

Septoplastika – jej úlohou je obnovenie nosnej priechodnosti odstránením vychýlených častí prepážky a fixácii prepážky do správnej polohy. Na záver sa vykonáva vyplnenie oboch nosových dutín mulovými tampónmi, aby nedochádzalo ku krvácaniu. Tamponáda je väčšinou odstraňovaná po dvoch dňoch po zákroku.

Korekčná rinoplastika - úprava skeletu nosa, kedy môže byť otvorená alebo zatvorená.

Rekonštrukčná rinoplastika - ide o náhradu chýbajúceho tkaniva (buď skelet, alebo mäkké tkanivo), pri použití lalokov a štepov.

Záverom

Podávanie liekov vedie síce k zmierneniu prejavov nosovej nepriechodnosti, ale hlavnú príčinu nevyrieši. Preto je jediným možným riešením plastická operácia. Ide teda o operačný chirurgický výkon, ktorý vykonávajú otorinolaryngológovia v celkovej anestézii a jeho cieľom je porovnanie prepážky. Samotná operácia trvá asi hodinu. Následnú rekonvalescenciu znášajú pacienti veľmi dobre.

 


 

comments powered by Disqus