Západonilská horúčka

Ochorenie vírusového pôvodu, ktoré je tiež niekedy nazývané ako horúčka západného Nílu. Väčšinou sa jedná o chorobu s miernym priebehom, ktorý je veľmi podobný bežné horúčke, ktorá sa vo väčšine prípadov vyrieši sama. Doba inkubácie je 5-21 dní. Väčšina infekcií spôsobená vírusom západného Nílu sa vyskytuje počas teplého počasia, kedy sú aktívne prenášači - komáre.

Západonilská horúčka - komár

Vírus západného Nílu sa vyskytoval najprv iba v Afrike a Ázii (prevažne v Číne a okolie), postupne sa však rozšíril aj do Európy. Od roku 1999 sa vyskytuje aj v Spojených štátoch amerických.

Príčiny

Západonílsky vírus (West Nile) spôsobuje ochorenie, ktoré sa prenáša na človeka a zvieratá skrz uhryznutie komármi, ktorí sa živia infikovanými vtákmi. Vírus je na svete najviac aktívny v Izraeli od polovice augusta do polovice októbra.

Rizikové faktory

 • pobyty v krajinách, kde je výskyt choroby najvyššej: Izrael, Rumunsko, Rusko, ale aj Grécko
 • niektoré zdravotné stavy a ochorenia, ako je rakovina, cukrovka, hypertenzia a ochorenia obličiek môžu zvyšovať riziko
 • transplantácie orgánov, transfúzia krvi: takéto riziko je ale však veľmi malé, keďže ako darcovské orgány, tak krv sú veľmi prísne kontrolované
 • materským mliekom: opäť veľmi malé riziko
 • transplacentárny prenos (z matky na dieťa): je hlásený iba jeden prípad takéhoto prenosu

Príznaky západonílskej horúčky

Až 80% ľudí napadnutých touto chorobou nemá žiadne viditeľné príznaky (tzv. asymptomatický priebeh choroby).

Známky a symptómy slabej infekcie

Približne u 20% ľudí sa vyskytne mierna infekcia. Medzi bežné príznaky patrí:

 • bolesť hlavy
 • bolesti tela
 • vracanie
 • hnačka
 • únava
 • vyrážka

Závažné infekčné príznaky

U menej ako 1% infikovaných ľudí spôsobuje vírus vážnu neurologickou infekcii vrátane zápalu mozgu (encefalitídu) a membrán obklopujúcich mozog a miechu (meningitída). Príznaky zahŕňajú:

 • vysoká horúčka
 • silná bolesť hlavy
 • stuhnutý krk
 • dezorientácia alebo zmätenosť
 • stupor (nadmerná strnulosť a stuhnutosť) alebo kóma
 • nekontrolovateľný tras
 • záchvaty
 • čiastočná paralýza alebo svalová slabosť

Horúčky zvyčajne trvajú 3-6 dní, ale príznaky encefalitídy alebo meningitídy môžu trvať týždne alebo mesiace. Niektoré neurologické príznaky, ako je svalová slabosť, môžu byť trvalé. Pokiaľ dôjde k encefalitíde je choroba často nesprávne zamenená s kliešťovou encefalitídou alebo boreliovou encefalitídou. Z tohto dôvodu sú štatistiky výskytu tak v SR, ako aj v Európe nedôveryhodné.

Prognóza

Závisí na stupni ochorenia. Pokiaľ sa jedná o bezpríznakové ochorenie, chorý si nemusí ani ničoho všimnú. V ťažších prípadoch môže dôjsť až k neurologickým problémom, ktoré môžu byť až smrteľné. Záleží však na celkovej kondícii jedinca a ako rýchlo je mu poskytnutá lekárska pomoc.

Diagnostika

Prebieha najčastejšie odberom mozgovomiechového moku metódou zvanou lumbálna punkcie a tiež sa vyšetruje krv. V tekutinách sa potom priamo preukáže vírus, ktorý chorobu spôsobil.

Liečba

Ľahké formy sú liečené iba symptomaticky, tzn. každý príznak je vyriešený zvlášť. Liečbe nie je zatiaľ venované moc pozornosti. Ťažšie formy vyžadujú hospitalizáciu, podávanie medikamentov žilovými vstupy, prevenciu pred rozvojom meningitídy či encefalitídy.

Prevencia pred západonílskou horúčkou

Pre človeka neexistuje žiadna vakcína proti tejto chorobe (pre kone existuje). Jedinou prevenciou je tak ochrana proti komárom, kde je ich vyšší výskyt, patrí sem: nosenie dlhých odevov, okná a dvere opatriť sieťami, tiež kočíky zakrývať sieťkami, použitie repelentov proti komárom, eliminovať stojaté vody v okolí obydlia, kde sa komáre často vyskytujú, vyprázdniť nepoužívané bazény, odstrániť staré pneumatiky alebo nepoužívané nádoby, ktoré by mohli zadržiavať vodu a slúžiť ako miesto na množenie sa komárov.

Kedy navštíviť lekára

Mierne príznaky horúčky sa zvyčajne vyriešia samy. U príznakov závažné infekcie, ako sú silné bolesti hlavy, stuhnutý krk, dezorientácia alebo zmätenosť, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Závažná infekcia spravidla vyžaduje hospitalizáciu.

 

 


 

comments powered by Disqus