Meningokok

Neisseria meningitidis (tiež meningococcus, meningokok) je gramnegatívna diplokokální baktérie, pôvodce jedného typu meningitídy. Je to výlučne ľudský patogén, teda prenáša sa len medzi ľuďmi. Meningitída tohto typu je tiež jedinou, ktorá vyvoláva epidémie. Baktérie má tvar kávového zrna a je nepohyblivá. Meningokok je citlivý na slnečné svetlo, vyschnutie aj dezinfekčné prostriedky, dobre však znáša nízke teploty.

Meningokok

Týka sa časti tela

Diagnóza

Meningokoková meningitída sa považuje za agresívné a život ohrozujúce ochorenie, pri ktorom dochádza k úmrtiam až v 9% prípadov. Najviac ohrozenou skupinou sú malé deti od 1 do 4 rokov a mladiství. V posledných rokoch sa výskyt ochorení spôsobených meningokokom pohybuje síce na úrovni chorobnosti menej ako 1 na 100 tisíc obyvateľov. Viac prípadov sa pritom sezóne objavuje v chladnejších mesiacoch, takže nárast počtu infekcií sa dá očakávať v posledných dvoch mesiacoch roka.

Meningokok vyvoláva najmä hnisavé zápaly mozgových blán a meningokokovú sepsu (otravu krvi). Meningokok cirkuluje v populácii a podľa odhadov až 15% ľudí je nosičom tejto baktérie. Niekedy sa jednoducho usídli na čas v nosohltane a nič svojmu hostiteľovi nespôsobí. Nie každý, kto je nosičom meningokoka, totiž ochorie, ba väčšinou si imunitný systém s meningokokem poradí a v priebehu niekoľkých týždňov až mesiacov zase vymizne. Takýto bezpríznakový nosič však môže nakaziť citlivé osoby, u ktorých vyvolá ochorenie s prudkým priebehom.

Príznaky meningitídy

Rozpoznať nakazení meningokokem nie je jednoduché. Aj napriek svojmu rýchlému priebehu ide o zriedkavé ochorenie, takže ani lekári sa s ním nestretávajú často.

Základné príznakom môže byť rýchly nástup horúčky, silné bolesti hlavy, zvracanie, kŕče, hnačka, svetloplachosť, zmätenosť, poruchy vedomia, mdloby a bezvedomie, stuhnutie šije, u bábätiek vyklenutie fontanely, vytváranie podkožných krvných fliačkov (petechie).

Inkubačná doba je relatívne krátka, pohybuje sa v rozmedzí od 1 do 8 dní.

Pri prudkom nástupe ochorenia je nevyhnutné čo najskôr kontaktovať lekára, choroba má naozaj rýchly priebeh.

Liečba meningitídy

Bakteriálna meningitída je v prvom rade ochorení malých detí a mládeže. Priebeh ochorenia je tak vážny, že liečba musí byť nasadená okamžite na jednotke intenzívnej starostlivosti. Liečba podlieha špeciálnemu režimu pod silnými dávkami antibiotík a kontrole životne dôležitých funkcií organizmu. Po zistení pôvodca meningitídy liečba pokračuje špecifickými liekmi.

 


 

comments powered by Disqus