Zelený zákal

Glaukómom označujeme stav, kedy v dôsledku zvýšeného vnútroočného tlaku dochádza aj postihnutie a odumieranie zrakového nervu, a tým aj strate videnia. Najprv periférneho a následne môže pacient oslepnúť úplne. Trpí ním asi 2% populácie.

Zelený zákal

Rizikové faktory rozvoja glaukómu

 • Vek nad 40
 • Diabetes mellitus - cukrovka
 • Srdcovo - cievne ochorenia - zvýšený krvný tlak
 • Obezita
 • Poruchy funkcie štítnej žľazy ai.

Príznaky zeleného zákalu

V oku sa nahromadí vnútroočná tekutina, ktorá neodteká. Jej hromadenie utláča tkaniva v oku, hlavne potom zrakový nerv. Vnútroočné tekutinu nepretržite tvorí riasnatej teliesko, odtiaľ sa tekutina dostáva pred zrenicu, tj. Do prednej komory očnej a oko opúšťa v mieste duhovkorohovkového uhle. Odtiaľ sa dostáva do cievneho riečiska. Je nepretržite v vráskovcovom teliesku, ďalej sa dostáva pred zrenicu do prednej komory očnej az oka vyteká v oblasti duhovkorohovkového uhle do cievneho riečiska. Dôležitá je rovnováha medzi množstvom odtečenej a novovytvorenej tekutiny. K zelenému zákalu tak môže dôjsť v prípade zvýšenej tvorby vnútroočnej tekutiny alebo zníženému odtoku a narušenému vstrebávanie tekutiny.

Typy glaukómov

V prípade glaukómov rozoznávame 4 typy:

 • Primárny glaukóm s otvoreným uhlom, tekutina síce odteká, ale napriek tomu dochádza k zvyšovaniu vnútroočného tlaku, je to chronická plazivá podoba. Rozvíja sa nepozorovane, pacient v prvej fáze nemá žiadne ťažkosti. Vysoký tlak sa však prejaví opuchom rohovky a útlakom zrakového nervu. Pacienti potom majú zhoršené videnie, môžu vnímať farebné kruhy okolo svetelných zdrojov, mávajú tiež bolesti hlavy. Neliečený stav sa zhoršuje až k samotnej slepote.
 • Primárny glaukóm s uzavretým uhlom, sa najčastejšie prejaví v podobe akútneho glaukómu, tj., Glaukómového záchvatu. Je to stav bolestivý sprevádzaný poruchami videnia. Oko je tvrdé, začervenané, zrenice nereagujú na osvit. Glaukómový záchvat vyžaduje lekárske riešenie.
 • Sekundárny glaukóm sa rozvíja na podklade iného ochorenia oka alebo aj iných orgánov. Glaukóm môžu vyvolať zápaly alebo poranenia oka, vnútroočné krvácanie, užívanie kortikoidov, vysoký krvný tlak atď.
 • Vrodený glaukóm sa vyskytuje už v ranom detstve a je daný poruchou vývoja odvodných ciest.

Vyšetrenie potvrdzujúci prítomnosť zeleného zákalu

 • Vykonáva sa štandardné vyšetrenia zrakovej ostrosti stanovej podľa prístroja - autorefraktoru, ale tiež čítanie znakov na osvetlené tabuľu - optotypy.
 • Vyšetrenie na štrbinovej lampe, čo je mikroskop, vďaka ktorému sa nahliada do oka na sietnici aj zrakový nerv. Mnohokrát je nutné pred vyšetrením oko "rozkapat".
 • Meranie vnútroočného tlaku sa deje pomocou bezkontaktného tonometru, kedy je do oka "vyfúknutý" prúd vzduchu, ktorý sploští pacientovu rohovku. Pri zvýšenom vnútroočným tlakom ju sploští menej.
 • Vyšetrenie periférneho videnia - perimetria, určuje sa rozsah zorného poľa.
 • Je možné doplniť vyšetrením kontrastnou citlivosti, čím sa spresní stupeň poškodenia sietnice. Na vyšetrenie sa používajú tzv. Snellenove optotypy.
 • Vyšetrenie komorového uhla sa vykonáva pri potvrdení prítomnosti zvýšeného vnútroočného tlaku. Týmto vyšetrením sa určí, o aký typ glaukómu sa jedná.

Liečba glaukómu

Glaukóm je možné liečiť pomocou farmák - očných kvapiek. Využívajú sa lieky znižujúce tvorbu vnútroočnej tekutiny, urýchľujúci odtok tekutiny pomocou rozšírenia odtokových ciest, lieky zvyšujúce odtok tekutiny na princípe osmózy a v neposlednom rade je možné pri liečbe glaukómu použiť analógy prostaglandínov. Chirurgická liečba glaukómu je tiež možná. Existuje niekoľko metód napr. Trabekuletomie vytvárajúce otvor, ktorým môže tekutina odtekať, sklerektómia, ktorá má vo výsledku uľahčiť vstrebávanie vnútroočnej tekutiny, je možné tiež aplikovať drenážny implantátu ai.

Prognóza

Zelený zákal v dnešnej dobe nie je vyléčitelný, ale je liečiteľný a môže chorobu, jej progresiu zastaviť alebo aspoň spomaliť, aby nedošlo k strate videnia.

Autor: Drahomíra Holmannová

 


 

comments powered by Disqus