Sepsa

Sepsa je život ohrozujúci stav. Je to celková reakcia organizmu s masívnou aktiváciou imunitného systému pri bakteriálnej infekcii. Ťažké prípady sepsy sa môžu rozvinúť do septického šoku, pri ktorom dochádza k zlyhávaniu orgánov.

Reakcie organizmu pri bakteriálne infekciu-sepse

Príčina vzniku sepsy

Príčinou rozvoja sepsa je bakteriálna infekcia, ktorá sa šíri a vyvolá nekontrolovanou odpoveď imunitného systému. Najčastejšími zdrojmi sepsa sú infekcie močových ciest, hlavne potom pyelonefritídy, zápaly pľúc, vnútrobrušné infekcie alebo bakteriálne zápaly v centrálnej nervovej sústave.

Diagnostika

Vykonáva sa opakované odbery krvi na zápalové markery, ktoré sú zvýšené - CRP, prokalcitoniny, hemokultúry na zistenie patogénu vyvolávajúceho sepsu, na určenie funkcie orgánov (pečeňové testy, obličkové funkcie ai.), Na laktát, ktorého hodnota je zvýšená, biele krvinky (leukocyty ), ktorých počet je zvýšený, ale môže byť aj znížený, hladinu krvného cukru (glykémiu), ktorá je vyššia. Sledované sú tiež hladiny minerálov - sodíka, draslíka, vápnika a horčíka, monitoruje sa aj hemokoagulácie (zrážanie krvi). Vhodné je tiež doplniť v prípade nutnosti vyšetrenia stolice a mozgovomiechového moku.

Starostlivosť o pacientov

Pacienta s príznakmi sepsy je nutné preložiť na JIS oddelenia, kde je monitorovaný. Trvalo mu je sledovaný krvný tlak, srdcová frekvencia, vykonávané EKG, monitorovaná je tiež saturácie kyslíkom. Sú zavádzané arteriálnej a žilovej katétre pre prípadné odbery krvi a podávanie liečiv, rovnako tak napr. U centrálneho venózneho katétra je možné sledovať hodnoty krvného tlaku. V prípade nutnosti je pacient napojený na umelú pľúcnu ventiláciu.

Cieľ liečby sepsy

  • Liečiť a tým odstrániť vyvolávajúcu príčinu
  • Podporiť zlyhávajúce organizmus
  • Snaha ovplyvniť aktivitu imunitného systému

Súčasťou liečby je teda v prípade lokalizovaného ložiska infekcie jeho chirurgické odstránenie, napr. U abscesu, odumretého tkaniva. Samozrejmosťou je u sepsa liečba antibiotikami podľa citlivosti vykultivovaného patogénneho mikroorganizmu. Ďalej sú podávané špecifická liečivami podľa potrieb pacienta. Nutné je tiež myslieť na možné následky septického stavu, proti rozvoju poškodeniu sliznice v tráviacom trakte, hlavne potom proti vzniku žalúdočných vredov. Rovnako je nutné zaistiť prísun potrebných živín, takže je podávaná umelá, vnútrožilová výživa.

Prognóza

Sepsa je stále najčastejšou príčinou úmrtí v nemocničných zariadeniach. U sepsa je úmrtnosť 20-30%, u ťažkej sepsy je to už 40-50%, septický šok neprežije 50-60% pacientov, a v prípade, že je prítomných zlyhávania orgánov, je úmrtnosť až 80%.

Autor: Drahomíra Holmannová

 


 

comments powered by Disqus