Syndróm náhleho úmrtia dojčiat - PRESUN

Syndróm náhleho úmrtia dojčiat je označovaný tiež anglickou skratkou SIDS (Sudden Infant Death Syndrom) - náhla neočakávaná smrť dojčaťa (toto obdobie sa počíta od 29. dňa po pôrode do jedného roka). Dieťa, postihnuté týmto syndrómom nejaví žiadne závažné príznaky, ktoré by napovedali akejkoľvek chorobe.

Náhle úmrtie

Aj napriek rozsiahlej štúdie nie je do dnešného dňa známa príčina tohto syndrómu. Výskyt ochorenia je zhruba 0,2 na 1000 živé narodených detí (asi detí ročne v SR). Častejšie sú postihnutí chlapci ako dievčatá. Podľa štatistík dochádza k syndrómu najčastejšie medzi 2. a 5. mesiacom života.

Príčiny

Historické pramene hovoria o tom, že sa ľudia domnievali, že príčinou úmrtia dieťaťa bolo zaľahnutia matkou vo zdieľanej posteli, ale táto teória bola vyvrátená po tom, čo deti umierali aj mimo zdieľanie postele s matkou. Príčina teda do dnešného dňa nebola objasnená. Vedci sa domnievajú, že syndróm spôsobuje celý rad príčin a rizikových faktorov. Existuje však niekoľko teórií, ako syndróm vzniká, patrí sem napríklad poruchy metabolizmu, výskyt rozsiahle infekcie, poruchy dýchania a mnoho ďalších, žiadna z nich však nebola potvrdená a nie je teda definitívna.

Príznaky

Bohužiaľ tento syndróm nemá špecifické príznaky, podľa ktorých by bolo jednoduchšie ho rozlíšiť a včas zahájiť liečbu. Jediný znak je náhla zástava dychu, ktorá vyžaduje neodkladnú resuscitáciu dojčaťa.

Rizikové faktory

Ako už bolo povedané, príčina nie je známa, avšak neonatologové a vedci sa domnievajú, že na vzniku syndrómu sa podieľa niekoľko rizikových faktorov.

Medzi najčastejšie patrí:

 • poruchy vývoja mozgu a ochorenia CNS (centrálnej nervovej sústavy)
 • pozitívne zaťažená rodinná anamnéza, výskyt SIDS v rodine
 • závislosti matky v tehotenstve - fajčenie, alkohol, drogy
 • nedostatočná výživa matky v tehotenstve
 • nedostatočná starostlivosť o matku v tehotenstve
 • vek matky (nízky: 16-17 rokov, vysoký: nad 35 rokov)
 • nízka pôrodná hmotnosť dieťaťa
 • predčasný pôrod
 • asfyxia (nedostatočné zásobenie kyslíka), apnoe dieťaťa (opakujúce sa zástavy dychu)
 • mužské pohlavie
 • prekonaná infekcia
 • rasa / etnikum (častejšie u Afroameričanov)
 • sezónnosť (častejší výskyt v zimnom období)

Diagnostika

Vzhľadom na to, že syndróm nemá typické príznaky, je tiež diagnostika veľmi obtiažna. Jediným znakom je náhla zástava dychu a tento stav nemožno vopred diagnostikovať.

Aby sa po úmrtia dojčaťa dalo hovoriť o SIDS, musí byť vykonaná pitva (nariaďuje to zákon, ktorý ukladá povinnosť pitvať každé zomrelých dieťa do pätnástich rokov). Väčšina odborníkov sa zhoduje v tom, že ide o náhle a neočakávané úmrtie dieťaťa do ukončeného prvého roku života, ku ktorému dochádza počas spánku, ktorého príčinu neobjasní ani podrobné vyšetrenie - pitva.

Liečba

Jediný možný spôsob liečby u SIDS je okamžité volanie záchrannej služby a neodkladná kardiopulmonálna resuscitácie. Po úspešnej resuscitácii je vhodné, aby bolo dieťa niekoľko dní na umelej pľúcnej ventilácii.

Prevencia

Preventívne opatrenia nie sú úplne jednoznačná, avšak pre zníženie rizika syndrómu sú doporučované:

 • dobre vetraná miestnosť
 • nespať v jednej posteli s dojčaťom
 • nefajčiť v miestnosti, kde sa pohybuje a spí dieťa
 • uloženie dieťaťa na spánok na chrbát
 • vhodná je skôr tvrdší matrac
 • odstránení všetkých mäkkých častí v postieľke (plyšové hračky, dečky, ...)
 • monitoring dychu - sú vhodné pre upokojujúci pocit rodičov, ale musí byť kvalitné a spĺňať technické požiadavky, môžu sa vyskytovať falošné alarmy, ktoré nie sú pre dieťa vhodné, rodičia by si mali byť vedomí, že ani ten najmodernejší monitor nemôže vylúčiť SIDS.

Autor: Klára Šedová

 


 

comments powered by Disqus