Choroby


Vredy predkolenia

Vred predkolenia je chronické poškodenie kože nasledované rozpadom a úplným odumretím tkaniva. Ich vznik delíme do troch druhov a to z dôvodov žilových, tepenných a zmiešaných. V dnešnej dobe trpí bércovými vredy až 1%...
Vredy predkolenia

Vtáčia chrípka

Vtáčia chrípka je vírusové ochorenie, ktoré šíria divoko žijúce vtáctvo. Prvýkrát bola zaznamenaná v Taliansku začiatkom 20. storočia. Prirodzenými nositeľmi vírusov vtáčej chrípky sú sťahovavé vtáky - najmä divé kačice....
Vtáčia chrípka

Vykĺbené rameno

Po náraze vám prešla šialená bolesť celú rukou a vy nemôžete oblastí ramenného kĺbu pohnúť? Pravdepodobne sa u vás jedná o vykĺbené rameno. Jedinou účinnou liečbou je navrátenie ramená späť. Za žiadnych okolností sa...
Vykĺbené rameno

Výpadok zorného poľa

Nepríjemné ochorenie, ktoré má za príčiny tri základné diagnózy. Jedná sa o náhly uzáver ciev, ktoré zásobujú krvou oči, ďalej sa môže jednať o zápalové zmeny na oku alebo sa môže jednať o odlúčenie sietnice. Výpadok...

Vyskočenie medzistavcovej platničky

Výhřez (prolaps) medzistavcovej platničky je ochorenie chrbtice, ktoré vzniká jej postupnou degeneráciou. Následkom tohto poškodenia dochádza k výskytu trhlín a úniku vnútornej hmoty medzistavcovej platničky. Nervový koreň je tak...
Vyskočenie medzistavcovej platničky

Vyvrtnutie, podvrtnutie kolena

Úrazy kolenného kĺbu sú druhým najčastejším úrazom pri športe. Kolenný kĺb je spoločne s členkovom kĺbom najviac zaťažovaným kĺbom v ľudskom tele. Nerovnosti terénu a rôzne vývojové chyby vedú k preťažovaniu a potom...

Wegenerova granulomatóza

Wegenerova granulomatóza patrí medzi autoimunitné ochorenia postihujúce cievy. Jedná sa o nekrotizujúcí vaskulitídu, tj. zápalové ochorenie cievy. Postihuje hlavne cievy nachádzajúce sa v dýchacích cestách a obličkách. Postihnuté...

Wilsonova choroba

Wilsonova choroba (známa tiež ako hepatolentikulárna degenerácia alebo progresívne lentikulárna degenerácia) je zriedkavá dedičná porucha, ktorá spôsobuje akumuláciu medi v pečeni, mozgu a iných životne dôležitých orgánoch....

Zajakavosť

Veľmi nepríjemné ochorenie, ktoré je nielen fyzickým, ale hlavne psychickým hendikepom. Jedná sa o poruchu reči, kedy môže postihnutý opakovať slabiky, slová a alebo zadrhávať. Pauza medzi slovami môže byť aj veľmi zrejmá...
Zajakavosť

Zakalenie sklovca

Ak si úplne na prvýkrát všimnete, že sa vám v očiach objavujú akési bodky, tak sa jedná o tzv. zákalky. Avšak tieto zákalky sú väčšinou úplne normálne a neškodné. Niektoré ale môžu naznačovať skryté problémy a vy by ste...