Choroby


Schatzkiho prstenec

Schatzkiho prstenec (čítaj šackiho) je názov pre anatomické zúženie pažeráka, ktoré je spôsobené slizničným prstencom. Ten sa väčšinou nachádza v dolnej tretine pažeráka, konkrétne v mieste, kde pažerák prestupuje...

Schizofrénie

Schizofrénia je psychické ochorenie charakteristické narušeným vnímaním reality. V dôsledku toho dochádza k poruchám myslenia, vnímania, vôľa a prežívanie emócií. Názov pochádza zo slova schizma, čo znamená rozštiepenie....
Schizofrénie

Schmorlovy uzly

Preťažujete chrbticu? V puberte ste veľmi rýchlo vyrástli? Nezvláda vaša chrbtica zaťaženie a zlé držanie tela? Máte bolesť chrbta? Aj u vás sa môžu objaviť tzv. Schmorlovy uzly. Je to nevratné poškodenie chrbtice, ktoré sa nedá...

Sklerodermia

Stále ešte nie celkom známa choroba, postihujúca predovšetkým mladé ženy. Bez zjavných príčin sa začne pokožka ztužovat a nastávajú degeneratívne zmeny aj na iných orgánoch. Autoimunitné ochorenie spojivového tkaniva, ktoré...
Sklerodermia

Skolióza

Za skoliózu označujeme stav, kedy dôjde k vychýleniu chrbtice do strany tj rotačné deformita chrbtice a rebier v rovine frontálnej. V neskoršom veku sa vytvára hrb. Krivé postavenie chrbta často vedie aj k presunu vnútorných...
Skolióza

Skorbut

Ochorenie, ktoré sa v minulosti najviac týkalo námorníkov. Teraz sa toto ochorenie objavuje skôr v chudobných častiach krajiny, ochorenie je však v súčasnej dobe vzácnejšie a hojne sa nevyskytuje. Skorbut vzniká vďaka nedostatku...
Skorbut

Slnečná alergia

Tento typ ochorenia kože je zvyknutý nám pod názvom alergia na slnko, ale v profesionálnych lekárskych kruhoch, nehovorí nič iné ako polymorfná ľahká dermatóza. Nie je to klasická alergická reakcia, ako sa to môže zdať na prvý...
Slnečná alergia

Sociálna fóbia

Psychická porucha, ktorá je samostatne diagnostikovaná a liečená. Sociálna fóbia má samostatné klasifikačné číslo a je k nej pristupované ako k jednej z najbežnejších fóbií. Podľa WHO môžete sociálne fóbiu hľadať pod...
Sociálna fóbia

Spánková apnoe

Syndróm spánkového apnoe je jednou z najčastejších porúch dýchania, ktorá sa vyskytuje v spánku. V populácii trpí týmto syndrómom asi 5-8% ľudia. Najviac sú to potom muži medzi 40-59 rokmi. Apnoe znamená - bezdeší / zástava...
Spánková apnoe

Sparganóza

Veľmi zaujímavé ochorenie, ktoré je v súčasnej dobe skôr zriedkavé. Avšak stále sa na svete môže objaviť a ak sa chystáte do Ázie či do južnej Ameriky, mali by ste byť na pozore. Jedná sa o parazitologické ochorenie...
Sparganóza