Choroby


Rickettsióza

Rickettsióza je u nás relatívne zriedkavé infekčné ochorenie prenášané nielen kliešťami, ale aj všami, blchami a roztočmi. Rikettsie sú baktériám podobné mikroorganizmy a mimo rickettsiózy môžu vyvolávať aj ďalšie choroby ako...
Rickettsióza

Rotavírusovej infekcie

Rotavírusovej infekcie radíme medzi alimentárne (prenášané potravou) nákazy. Pôvodca Rotavírus, tj neobalený RNA vírus okrúhleho tvaru, od ktorého sa odvíja jeho názov (rota / latinsky koleso). Existujú tri skupiny rotavírusu...
Rotavírusovej infekcie

Rozdutie pľúc

Ochorenie, ktoré sa veľmi zle lieči a vzniká vďaka zlému životnému štýlu. Rozdutie pľúc čiže emfyzém vzniká rozpadom pľúcneho parenchýmu, spôsobeného rozpadom alveol. V pľúcach vznikajú cysty naplnené vzduchom až...
Rozdutie pľúc

Roztrúsená skleróza

Roztrúsená skleróza, latinsky sclerosis multiplex, je chronické autoimunitné ochorenie neurologického charakteru, ktoré postihuje mozog, miechu a mozoček. Za jej spustením stojí ložiská plaku roztrúsená v bielej hmote centrálnej...
Roztrúsená skleróza

Rubeola

Rubeola (rubeola ) sú radené Medzi TZV. detské choroby. Rubeola sú sprevádzané celkovými príznakmi typickými kožnými zmenami. Pôvodca Vírus ružienky z rodu rubivirů az čeľade Togaviridae ; Patri Medzi RNA vírusy. Výskyt...
Rubeola

Ruže

Ruže, známa tiež ako eryzipel je akútny lokalizovaný zápal, ktorý postihuje kožu a vrchnej časti podkožia. Hoci je zápal lokalizovaný, môže spôsobiť celkové problémy. Výskyt V našej krajine sa objavuje ročne cca 200...
Ruže

Salmonelóza

Salmonelózy sú u nás jedným z najčastejších hnačkových ochorení. Existuje mnoho sérotypov salmonely, salmonelózu však zväčša spôsobujú tieto - Salmonella enteritidis a S. typhimurium. Jedná sa o zoonózy, tj. Choroby, ktoré sa...
Salmonelóza

Sarkoidóza

Sarkoidóza je názov multisystémového granulomatózního ochorenie neznámeho pôvodu. Aj keď sa prejavy sarkoidózy vyskytujú takmer v každom orgáne alebo tkanive, je typická prevažne pre kožné, očné a pľúcne prejavy. Sarkoidóza...
Sarkoidóza

SARS

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) ťažký akútny respiračný syndróm alebo tiež syndróm náhleho zlyhania dýchania. Vírusové ochorenie vyskytujúce sa predovšetkým v Ázii. Prvýkrát bolo zaznamenané v Číne v roku 2002. V roku...
SARS

Sepsa

Sepsa je život ohrozujúci stav. Je to celková reakcia organizmu s masívnou aktiváciou imunitného systému pri bakteriálnej infekcii. Ťažké prípady sepsy sa môžu rozvinúť do septického šoku, pri ktorom dochádza k zlyhávaniu...
Sepsa