Choroby


Monocytóza

Monocytóza je stav, při němž dojde ke zvýšení počtu jednoho typu imunitních buněk, a to monocytů v periferní krvi nad danou fyziologickou hodnotu. Normálně tvoří monocyty v krvi 3‒8 % z celkového množství imunitních buněk....

Mor

Mor je vážne infekčné ochorenie, ktoré sprevádza ľudstvo mnohé stáročia. V stredoveku sa mu hovorilo čierna smrť, čo bolo dané tým, že je mor sprevádzaný Gangrénami, zčernáním postihnutých častí tela. Príčinou je aj...
Mor

Mozgová aneuryzma

Mozgová aneuryzma čiže mozgová vydutina patrí do chorôb tepien. Je to lokálne vydutie určitej cievy, ktoré vznikne následkom postihnutia alebo oslabenia cievnej steny. Mozgové aneuryzma je známe aj ako tzv. Intrakraniálna aneuryzma....
Mozgová aneuryzma

Mozgová obrna

Detská mozgová obrna (DMO) bola popísaná už v roku 1859, kedy anglický ortopéd poukázal na to, že choroba je spôsobená v dôsledku poškodenia mozgu, aj keď sú mentálne funkcie zachované. Nie je chorobou dedičnú ani...
Mozgová obrna

Mozgová príhoda

Cievna mozgová príhoda, čiže CMP je definované podľa WHO ako aktuálna neurologická dysfunkcia vaskulárneho prívodu sa subjektívnymi a objektívnymi príznakmi, ktoré zodpovedajú postihnuté časti mozgu. Zjednodušene možno povedať, že...
Mozgová príhoda

Mrľa detská

Mrľa detská (Enterobius vermicularis) je parazit patriaci medzi okrúhlovce. Spôsobuje ochorenie známe ako oxyuriáza či enterobióza. Hlísta o veľkosti u samca 2-5 mm a samice až 13mm. Dospelí prežívajú v tráviacej sústave,...
Mrľa detská

Mŕtvy zub

Mŕtvym zubom sa rozumie odumretiu cievneho zásobenia v kanáliku vnútri zuba a nervov. Ovšem medzi ľuďmi koluje mnoho mýtov, ktoré tvrdia niekedy nepresné údaje. Príčiny ochorenia Cievy prinášajú do zuba živiny a kyslík...
Mŕtvy zub

Mukopolysacharidóza III. typu (Syndróm Sanfilippov)

Mukopolysacharidóza III. typu inak tiež označovaná ako Syndróm Sanfilippov je geneticky podmienené metabolické ochorenie. Radíme ich medzi střádavá lysozomálná ochorenia. Trpí ním 1 dieťa z cca 65-100.000 zdravo narodených...

Myalgia

Myalgia (z gréčtiny mys "sval", álgos "bolesť") je pojem, ktorý označuje bolesti svalstva. Najčastejšie ide o benígný príznak, ktorý sprevádza obvyklá vírusové ochorenia alebo nadmernú fyzickú aktivitu. Môžu sa však prejavovať aj...
Myalgia

Mykoplazmovej infekcie

Mykoplazmy spôsobujú infekcie podľa toho, o aký druh sa jedná. U človeka sa vyskytujú na slizniciach dýchacích a urogenitálnych. Mykoplazmy sú tzv. Atypické baktérie. Od bežných baktérií sa líši hlavne tým, že nemajú...
Mykoplazmovej infekcie