Choroby


Obličková / renálna kolika

Obličková kolika nie je stav život ohrozujúcí, ale nepríjemný a často veľmi bolestivý. Bolestivosť je najčastejšie vyvolaná "putovaním" obličkového kameňa z obličky ďalej do močovej trubice. Chvíle úľavy sú striedané...

Obličkové kamene

Obličkové kamene znamenajú prítomnosť konkrementov v obličkovej panvičke. V prípade, že sú kameňotvorné látky prítomné v renálnom parenchýme, jedná sa o nefrokalcinózu. Kamene sa však môžu nachádzať aj v močovodu, močovom...
Obličkové kamene

Obrna

Pojem obrna patrí pod lekársky odbor neurológia a skrýva mnoho patologických stavov rôznej závažnosti a vplyvu na ľudský život . Všeobecne sa jedná o poruchu , obmedzenie hybnosti - motoriky . Obrnu je možné deliť na dva typy...
Obrna

Obrna lícneho nervu

Obrna lícneho (VII hlavového, n facialis) nervu je sprevádzaná poklesom kútika úst a neschopnosti zavrieť oko, alebo iba poklesom kútika a znížením hybnosti dolnej časti tváre. U obrna lícneho nervu rozoznávame dva typy...
Obrna lícneho nervu

Obsedantno-kompulzívna porucha

Máte niekedy pocit, že ste nezamkli ste dvere? Musíte sa často vracať a kontrolovať vypnutý sporák? Máte nejaký rituál, ktorý keď neurobíte, stále na neho myslíte? Knihy alebo topánky musia byť zrovnané podľa farieb či...

Odchlípenie sietnice

Toto ochorenie, ktoré postihuje videnie, je veľmi závažné a jeho poškodenie závisí na tom, či ešte niekedy budete vidieť. Jeho príznaky nie sú dobré podceňovať a okamžité vyhľadanie lekára bude hrať vo váš prospech....
Odchlípenie sietnice

Ochorenia pľuzgiermi

Ochorenia pľuzgiermi  majú podklad v patologickej reaktivite imunitného systému. Ide o autoimunitné choroby. Tieto dermatózy sú veľmi závažné a postihujú ako kožu, tak sliznice. Záleží na type ochorenia. Väčšina je zle...

Onychomykóza

Mykotické ochorenie nechtových lôžok. Jedná sa o najčastejšie ochorenie nechtových lôžok, odborné zdroje uvádzajú ochorenia až u 8% dospelej populácie. Pleseň nechtového lôžka môžeme zaradiť do štyroch skupín podľa toho,...

Opar

Opar, čiže herspes, je označenie pre 3 druhy kožného ochorenia, ktoré spôsobuje rôzne typy herspes vírusov. Druhy oparov Opar pier Najčastejším typom tohto ochorenia je opar piery. Tvorí červené ložiská podobná malému...
Opar

Osteoartritída

Ide o podskupinu ochorenia nazývaného artritída, ktorá má viac ako 200 rôznych druhov a postihuje všetkých ľudí bez ohľadu na vek či pohlavie. Najrozšírenejší je práve osteoartritída, ktorá je známa ako degeneratívne ochorenie...
Osteoartritída