Choroby


Akútny glaukómový záchvat

Glaukóm (latinsky glaucoma) alebo ľudovo zelený zákal, je označením pre konkrétny typ poškodenia zraku, a jeho podstatou je poškodenie očného nervu. Predpokladá sa, že vznik poškodenia je spôsobený vysokým vnútroočným tlakom,...
Akútny glaukómový záchvat

Akútny radiačnej syndróm

Choroba z ožiarenia je termín pre poškodenie tkanív, ktoré je spôsobené vystavením nadmernej radiácii, teda ionizujúcemu žiareniu, po krátku dobu. Vznik príznakov otravy radiáciou je podmienený poškodením bunkového cyklu,...
Akútny radiačnej syndróm

Albinizmus

Albinizmus je dedičné, pomerne zriedkavé ochorenie, ktoré je spôsobené poruchou tvorby pigmentu melanínu. Táto porucha je spôsobená poruchou enzýmu tyrozinázy a jej následkom je čiastočná alebo úplná absencia melanínu. Môže sa...
Albinizmus

Alergia na kozmetiku a čistiace prostriedky

Kozmetické, prácou, upravovače, upratovacie a čistiace prípravky môžu u niektorých z nás vyvolať veľmi nepřejemné alergické reakcie. Môžu za to najmä alergénne látky obsiahnuté v týchto produktoch, ako sú konzervanty,...
Alergia na kozmetiku a čistiace prostriedky

Alergia na laktózu

Väčšina ľudí sa domnieva, že alergiu na laktózu je to rovnaké ako laktózová intolerancia. Tak tomu nie je. Uvedená ochorenie sa od seba odlišujú, aj keď ich symptómy bývajú podobné. Obe formy sa radia do potravinových alergií,...
Alergia na laktózu

Alergia na lepok

Mnohí z nás ani netušia, že túto chorobu majú. Teda nepodstupujú žiadne kroky, ktoré by zmiernili, alebo odstránili ich ťažkosti. Odborníci odhadujú, že alergiou na lepok trpí päťdesiat tisíc obyvateľov v Česku. Dá sa...
Alergia na lepok

Alergia na lieky

Alergia na lieky sa vyznačuje rôznymi prejavmi, v krajných prípadoch môže byť pre človeka až životu nebezpečná. Najčastejšie sa prejavuje špecifickým výsevom vyrážok na koži. Alergia na lieky je vo svojej podstate stav,...
Alergia na lieky

Alergia na peľ

Alergia peľu môže byť aj nezvyčajná. Alergická osoba môže trpieť poruchami spánku, únavou, bolesťami hlavy a ekzémom. Ak má osoba podozrenie na alergiu na peľ, mali by kontaktovať svojho praktického lekára a potom ho nasmerovať...
Alergia na peľ

Alergia na roztoče

Približne desať percent dospelej populácie má nepriaznivú reakciu na roztoče a viac ako tri štvrtiny detí s astmou trpia týmto alergickým ochorením. Bohužiaľ, roztoče sú všadeprítomné a nedajú sa zistiť, ale ľudia môžu...
Alergia na roztoče

Alergia pre potraviny

Potravinová alergia je do určitej miery neprimeraná odozva nášho imunitného systému, ktorý sa po svojom snaží vysporiadať s bielkovinou zložkou obsiahnutou v niektorých potravinách. Najčastejšie alergickou reakciou trpia ľudia...
Alergia pre potraviny